Yönetim Değerlendirmesi

NİÇİN Rekabetin zorlaşması ve yönetim sürecinde ortaya çıkan hızlı gelişmeler sonucunda Türkiye'de üretim ve hizmet sektörlerindeki dengeler tümüyle değiştirmiştir. Bu rekabet sürecinde şirketlerin varlığını devam ettirebilmesi ve başarılı olması için yapılarını gözden geçirmesi zorunlu hale gelmiştir.

Kimi şirketler Türkiye'de ve Avrupa'da benzer rekabet koşulları ile karşı karşıya olmalarına rağmen, şirketler ayakta kalmayı başarmış ve hatta dev durumuna gelebilmişlerdir. Bu başarılarının temelinde problemleri doğru olarak tanımlayabilmeleri ve bu problemlere zamanında, doğru tepkiyi göstermeleri yatmaktadır. Şirket içi kuralların belirlenmesinden, hizmet stratejilerini yenilemekten, operasyonel verimliliklerini arttırmaya ve organizasyonel olarak yeniden yapılanmaya kadar bir dizi önlem alan bu kuruluşlar ülkelerinde kendi alanlarında halen öncü konumdadırlar.

NASIL Yönetim Değerlendirmesi Kurumsal Performansın önündeki engeller dört nedene dayandırılabilir. Bunlar;

• Kurumsal Sorunlar (Yönetsel, Stratejik, Organizasyonla ilgili sorunlar gibi )
• Proses Sorunları (Süreçlerin birbiriyle verimli çalışmaması)
• İnsanlardan Kaynaklı Sorunlar (Motivasyon, İş Tanımları, Yetkinlik düzeyleri gibi)
• Sistemsel Sorunlar (Örneğin birbirinin aynı ama yetersiz ara yüze sahip birçok sistem vardır.)
NMT, Yönetim Değerlendirmesi Danışmanlık hizmeti sürecinde iki aşamada iki farklı metodoloji kullanmaktadır.

I. Aşamada, Misyon, Hedef, Strateji ve Organizasyonel Değerlendirmesi için MTSO
II. Aşamada, Operasyonel Değerlendirme PIOR Yönetim Değerlendirmesi

SONUÇ Yönetim Değerlendirmesi danışmanlık süreci ile NMT kurumların mevcut durumlarını analiz ederek, kurumların,

• Sahip oldukları "yeteneklerin" yetkinliklerinin belirlenmesi,
• Gerçek ya da olası problemlerin tespiti
• Problemlere uygun stratejilerle zamanında tepki verilebilmesi ve
• Çözüm önerilerimizi içeren yol haritasının çıkartılması konusunda destek vermektedir.

İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.