Kurumsal Risk Yönetimi

NEDİR? Şirketlerin belirsizliği etkili bir biçimde yönetme yeteneğini geliştirmek ve şirketin değer yaratırken karşılaştığı belirsizlikleri dinamik ve çevik bir şekilde değerlendirebilmesi, stratejik karar alma mekanizması haline getirebilmesi ve risklerini yönetebilmesi için yürütülen sistem kurma çalışmalarıdır.

ISO 31000 Risk Yönetimi

NASIL? Uluslararası standartlara uygun olarak etkin bir şekilde kurulması ve verimli olarak uygulanabilmesi için mevcut durum analizinden başlayarak şirketin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak şekilde 3 aşamalı olarak uygulanır :

• KRY Ortamının Oluşturulması
• Risklerin Değerlendirilmesi
• Risk Yönetim Stratejileri

İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.