ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

NİÇİN Giderek artan rekabet ortamında, şirketlerin başarmak zorunda oldukları üç ana hedef oldukça belirgindir.

• Müşteri İhtiyaçlarını Karşılayabilmek
• Maliyetleri Azaltarak, Verimliliği Arttırmak
• Yeni Ürün ve Hizmetleri Pazara Sunmak

Şirketler için artık " herkesin elinden gelenin en iyisini yapması " bu hedefleri yakalamak için yeterli bir çözüm olamıyor. İlk başta gerekli olan, herkesin ne yapması gerektiğini bilmesidir. İşte ISO 9000 bu hedefleri gerçekleştirebilecek bir kalite sistemi oluşturmak amacıyla kullanılabilen bir kalite yönetim sistemi modelidir. Ayrıca ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi üretim kuruluşlarının yanı sıra finans, sigortacılık, turizm, sağlık, v.b. diğer hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlarda da uygulanabilecek esnek bir standarttır. Söz konusu model sağduyuya dayalı temel bir yönetim sistemi için bir dizi şart sıralamakta ve uygulamak için geçerli araçları vermektedir. Aynı zamanda maliyetlerde düşüş, yönetimin sistemi kontrolünde gelişmişlik, müşteri beklentilerine cevap verebilme ve organizasyonun tümünde bir verimlilik artışı hedeflenmektedir. Öte yandan her geçen gün müşteriler iş yapacakları firmaların kalite düzeylerinin bir kanıtı olarak ISO 9001 belgesi talep etmektedirler. Özellikle yurt dışına ihracat yapmak isteyen şirketler için ISO 9001 belgesi ticari bir avantaj olarak kullanılmaktadır.

NASIL NMT, şirketlerde kalite sisteminin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uygun seviyeye ulaştırılması için 8 aşamalı bir süreçte danışmanlık hizmeti vermektedir.

1. Aşama: Organizasyon ve Süreç Analizi ve Raporlama
2. Aşama: Şirket Politika, Hedef ve Stratejilerinin Belirlenmesi
3. Aşama: Kalite Sisteminin Detay Tasarımı ve Uygulama Planı
4. Aşama: Eğitimlerin Planlanması Ve Uygulanması
5. Aşama: Proseslerin İncelenmesi, Yeterli ve Etkin Dokümantasyon Hazırlığı
6. Aşama: Uygulamaya Geçiş
7. Aşama: Ön Denetim ile Sistemin Etkinliğinin Kontrolü ve Raporlama
8. Aşama: Gereken Düzeltmelerin Organizasyonu Tüm bu aşamalar sırasında, yöntemimiz; mevcut yapıyı, ISO 9001 taleplerine uyarlamaktan öte, verimliliği ve etkinliği arttıracak şekilde süreçleri yeniden tasarlamak ve daha danışmanlık hizmetinin başında belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamaktır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi SONUÇ ISO 9001 danışmanlık projesi sonucunda, kurum bünyesinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi herkesin katılımı ile kurularak, süreçler yapılandırılacaktır. Süreç performans takibi ile iyileştirme konusunda beceri kazandırılacak ve sistem belgelendirilmeye hazır hale getirilecektir. Verilecek eğitimler süresince çalışanlara sistemin mantığı tüm yönleriyle anlatılarak çalışanlarda temel farkındalık yaratılacaktır. Çalışanların şirket kültürü ve değerlerine bağlılığı, ilişkileri, gelişime açık ve katılımcı tutumu geliştirilecektir.

İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.