Stratejik Organizasyonel Yapılanma

NİÇİN Büyüyen ve gelişen organizasyonların yöneticileri zamanlarının önemli bir bölümünü organizasyon yapısı ile ilgili sorgulamalara ve değişikliklere ayırmakta ve bir yıl içinde dahi yapılarını bir kaç kez değiştirebilmektedirler. Oysa yapılan değişikliklerin önemli bir bölümü kurumlara ihtiyaç duydukları rekabet avantajını, müşteri sadakatini, verimlilik artışını ve maliyet avantajını sağlayamamaktadır.

Organizasyon Şemasının varlığı bir kurumun başarılı olması için tek başına yeterli değildir. Asıl sorun organizasyon yapısının liderlik, informal davranışlar, yapı, kültürel boyutlar, süreçler gibi çok önemli organizasyonel bileşenler ile uyumu sağlayacak ve stratejik hedefleri yakalayacak şekilde hayata geçirilmesidir.

Stratejik Organizasyonel Yapılanma

NASIL Başarılı bir Organizasyonel yapılanma, organizasyon yapısının girdileri çıktılara dönüştüren bir “sistem” anlayışı ile değerlendirilmesi ve çıktılar ile hedefler arasındaki “performans farkı”nın hangi organizasyonel bileşenlerden kaynaklandığının belirlemesi ile mümkündür.

NMT, Stratejik Organizasyonel Yapılanma projesine detaylı, komple bir değerlendirme ve analiz çalışması ile başlar. Organizasyonel yapılanmanın her iki boyutu da düşünülerek stratejiden yani üst yönetim ile yapacağı çalışmalardan, aynı zamanda Operasyonlardan yani görev analizleri, süreç analizleri ile toplanmış detaylı bilgilerden yararlanarak hem yukardan aşağı hem de aşağıdan yukarıya doğru tarama gerçekleştirir. Yürütülen bu analiz çalışması bilgi toplamanın ötesinde bütünsel bir yaklaşım içinde potansiyel problemlerin belirlenmesi, hangi organizasyonel bileşenlerin problem alanlarının esas nedenlerini oluşturduğunun incelenmesi gerçekleştirilir.

Analiz bulguları doğrultusunda tasarım aşamasına geçilir. Bu aşamada; organizasyon önerileri hazırlanarak her bir önerinin bölümsel ve bütünsel bazda zayıf ve güçlü yanlarının belirlenmesi, farklı alternatiflerin gerektirdiği çözümlerin geliştirilmesi, oluşturulan alternatiflerin uygulama gereksinimlerinin incelenmesi çalışmaları tamamlanır. Organizasyonel yapı ile ilgili tasarımların fiziksel, psikolojik, yönetsel ve operasyonel bazda ihtiyaçlara çözüm kabiliyeti değerlendirilir.

Üçüncü aşama ise uygulama aşamasıdır. En iyi çözümler bile uygulama aşamasında yanlış adımlar ve başlangıçlar yüzünden başarısızlıkla sonuçlanabilir. NMT, uygulama öncesi performansın önündeki olası engelleri başarıyla aşabilmek adına detaylı analizler ve çözümler geliştirmiş olsa dahi bu aşamada organizasyonel yapının başlangıç hedeflerini sağlayacak şekilde uygulamaya geçirilebilmesi amacıyla uygulamaya sürekli rehberlik ederek, projenin tüm çalışanlar tarafından sahiplenilmesi için gerekli çalışmaları yürütür. Uygulama aşaması, yapının sürekli gözden geçirme ve güncelleme sistematiği şirkete kazandırılarak tamamlanır.

SONUÇ NMT geliştirmiş olduğu metodoloji ile kurumlara ihtiyaç duydukları rekabet avantajını, müşteri sadakatini, verimlilik artışını ve maliyet avantajını kazandırmanın yanında kurumların değişime hızlı yanıt verebileceği sistematik iyileştirme anlayışını da kazandırır.

İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.