Ücret Yönetimi

İnsan kaynakları yönetimi bir bütün olarak ele alındığında, şirketlerin doğru bir ücret yönetimi sistemine sahip olması, hem diğer insan kaynakları sistemlerini başarılı bir şekilde uygulanmasında, hem de insan kaynakları yönetiminin şirket hedefleri doğrultusunda sonuç üretme etkinliğinin sağlanmasında kritik önem taşımaktadır. İnsan kaynağının doğru ve etkin kullanımı yani doğru işe-doğru işleri yapan-doğru insanların temin edilmesi, elde tutulması ve motive edilmesi ve tüm bunların maliyet etkin biçimde yapılması denildiğinde, insan kaynakları stratejileri özellikle de ücret stratejisi belirleyici unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. İş Değerlendirme ve Ücret Sistemi’nin uygulanması ile elde edilmesi öngörülen sonuçlar, Sistem'in amaçları olarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Ücret Yönetimi Ücret Yönetimi 1. Ücret Sistemi oluşturularak nitelik ve nicelikçe "eşit işe eşit ücret” düzeninin gerçekleştirilmesini sağlamak; bu şekilde şirket bünyesindeki ücret adaletini iyileştirmek ve eğer varsa, ücretle ilgili hoşnutsuzluklar ve anlaşmazlıkları önlemek suretiyle personelin yönetime olan inancını güvenceye almak.

2. Kurum personeline ilişkin harcamaların gerçekçi ve bilimsel ölçüme dayalı temellere dayandırılmasını sağlamak; personel maliyetlerine ilişin planlamalar için güvenilir bir veri temeli oluşturmak.

3. Personelin mesleki ilerlemesine ilişkin kararları oluştururken, önceden saptanmış ve açıklanmış ücret statülerini bilerek karar verilmesine yardımcı olarak, Kurum bünyesinde kariyer planlaması çalışmalarının uygulanabilmesini kolaylaştırmaktır.

Ücret sisteminin oluşturulmasında NMT kurumun stratejileri ve yapısına göre kuruluşların ihtiyaçlarına en uygun Ücret Yönetim Sistemin modelini kuruluş bünyesinde uygulamaya almaktadır. Ücret Yönetimi iki farklı yaklaşımda uygulanabilmektedir;

1. İş için, performans ve çalışan odaklı yaklaşım
2. Kurum olarak, tercih edilen işveren konumunda olmak.

İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.