Değişim Yönetimi - PLUK

Konu üzerine yazılan bütün makaleler ve kitaplara rağmen şirketler büyük ölçekli değişimleri başlatmakta bugün 20 yıl önce oldukları kadar etkin değiller. Yakınlarda yapılan bir araştırmada şirketlerin %70 i değişim yönetimi girişimlerinin beklenen sonuçları karşılamadığını söyledi. 1980 ler ve 1990 lar da yapılan benzer araştırmalarda da başarı oranı değişmemişti. Ve değişim için ortam günden güne daha da karmaşık hale geliyor.

Problemin merkezinde yatan şey değişimin ne kolay ne de bedava olmadığının anlaşılamamasıdır. Eğer düzgün şekilde bütçelenmediyse ve kaynaklara sahip değilse değişim programı durabilir. Ayrıca, yenilikçi fikirleri eyleme geçirmek, liderlik ekiplerinin yüzleşmeye hazırlıklı olmayabileceği zor kararları gerektirir. Son olarak, şirketlerin sıklıkla baz aldığı bir ölçü "hepsine uyar" yaklaşımı beklenen sonuçları nadiren kazandırır. Başarılı olmak için, yönetim çabalarının sadece en değerli stratejilere ve taktiklere odaklanması hedeflenmelidir.

NMT, geniş ölçekli değişiklikleri idare etmek için dört aşamalı bir yöntem uygulamaktadır. Biz buna PLUK diyoruz. Aşamalar şunlardır; planlama, liderlik etme, uygulama ve kontrol. Basit gibi görünüyorlar ama değiller.

Değişim Yönetimi  - PLUK (Planla-Liderlik et -Uygula- Kontrol et)
• Planlama güçlü bir öz değerlendirmeyi, müşterilerin ve ürünlerin gözden geçirilmesini, değerin, riskin ve değişim programıyla ilgili yatırımların güçlü analizini gerektirir.
• Liderlik etme, doğru değişim takımını bulmak ve yönlendirmekle ve bu doğrultuda personel görevlendirmekle başlar.
• Uygulama, değişimin kendisine bir iş gibi yaklaşarak kendi plan ve kararlarıyla değişimi yönetmektir.
• Kontrol, artan üretimde, daha büyük pazar payında ve daha yüksek karlarda değişimin sonuçlarını gösteren iki veya üç kilit gösterge bulmayı gerektirir.

NMT' nin değişik endüstrilerde ve sektörlerde yürüttüğü değişim yönetimi projeleri, PLUK yaklaşımını kullanarak yenilik değerini yaymada yardımcı olmuştur. Finansal performans %20-%200 oranında yükselmiştir.

NMT, Pragmatik, analitik, veri çıkarımlı bir yaklaşım uygulayarak değişim programlarını müşterilerinin stratejisiyle birleştirerek, onlarla işbirliği içinde, vizyonlarını uygulamaya geçirmelerine yardımcı olmak için her aşamada ekip halinde çalışır.

İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.