Üretim Yönetimi

Üretim bir şirketin maliyet yapısını ve müşteri taleplerini karşılama başarısını doğrudan etkileyen kritik bir fonksiyondur. Ancak çoğu yönetici üretim operasyonlarının optimumdan uzak olduğuna inanır.

Çok sık yapılan bir hata imalatı iş stratejisinden, ürün portföyünden ve genel tedarik zincirinden ayrı değerlendirmektir. Genellikle imalat operasyonlarından bahsederken, üretim bölümünde ne yapılabileceğine odaklanılır. Oysa NMT olarak biz, üretime daha geniş bir sistemin parçası olarak bakarız. Fırsatları teşhis etmek için bütünsel yaklaşım gerekir yoksa daha geniş, daha yüksek etki sağlayabilecek fırsatlar kaçar.

NMT olarak aşağıdaki kilit noktalara odaklanırız;

Üretim Yönetimi

İş stratejisi destekleme: Kuruluşun Operasyonel stratejisi iş ihtiyaçları ile ne kadar bağlantılı? Operasyonları maliyet, esneklik ve yenilik konularındaki özel hedeflerini nasıl sağlıyor?

Ürün karmaşıklığı: Ürün karmaşıklığı ve karlılığını optimum bir denge noktasında kullanabiliyorlar mı? Maliyet, teslim süreleri ve kapasite üzerindeki karmaşıklık etkisini yönetecek doğru mekanizmaları var mı?

Üretim-Tedarik zinciri köprüsü: Üretim, müşteri talebindeki değişikliklere esneklikle cevap verebiliyor mu? Maliyet nedir?

Yerleşim Tasarımı: Var olan tesis alanının tekrar düzenlenmesinin kuruluşa kazandıracağı kar ne olurdu?

Önemli olmayan işleri taşerona vermek: Önemli olmayan işleri taşeronlara vermekten elde edilebilecek kar ne olurdu? Tesisleri yeniden yapılandırmak veya iyileştirmek için yeterince alan serbest bırakabilinir mi?

Tesis geliştirme: Tesislerin çalışma verimi nedir? Genel Ekipman Etkinliği karşılaştırmalı değerlendirmelerle kıyaslandığında ne durumda? Maliyet yapısı ana rekabetçilerle kıyaslandığında ne durumda? Ana etkenler ne?

NMT tüm bu sorular verilen cevapları analiz ederken ve sonrasında hareket planını belirlerken en yüksek değeri en düşük maliyetle ve en düşük riskle gerçekleştirmeye çalışarak doğru başlangıç noktasını şöyle tanımlar; Değer yaratan, Sektörde Oyunu Değiştirebilecek ve Müşterilerinin Üretim Yeteneğine odaklı.

İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.