NMT Etik Kodu

NMT İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Etik Kodu

1. İlkelerimize Bağlılık: NMT İnsan Kaynakları ve Danışmanlık olarak, dürüstlük, şeffaflık, adalet ve saygı temel ilkelerimizdir. Bu ilkeleri iş yapış biçimimizde ve tüm ilişkilerimizde yansıtacağız.

2. Paydaş İlişkileri: Müşterilerimize, tedarikçilere, çalışanlara ve diğer tüm paydaşlara karşı adil ve saygılı olacağız. Müşteri memnuniyeti ve güvenini en üst düzeyde tutmak önceliğimizdir.

3. İş Ahlakı ve Uyum: Tüm işlerimizi ve ilişkilerimizi etik değerlere uygun olarak yürüteceğiz. Yürürlükteki yasalara, düzenlemelere ve standartlara uymak en yüksek önceliğimizdir.

4. İşe Alım ve Çalışan Değerlendirmesi: İşe alım, terfi ve performans değerlendirme süreçlerimizde liyakat ve eşitlik prensiplerine uygun davranacağız. Adaletli ve objektif kararlar almaya özen göstereceğiz.

5. Çıkar Çatışmalarının Önlenmesi: Kişisel çıkarlarımızın, şirket ve müşteri çıkarlarının önüne geçmesini engellemek için gerekli önlemleri alacağız. Potansiyel çıkar çatışmalarını açıkça raporlayacağız.

6. Mahremiyet ve Bilgi Güvenliği: Müşteri ve çalışan bilgilerini gizli tutacak, ticari sırları koruyacak ve bu bilgileri yalnızca iş amaçları için kullanacağız.

7. Toplumsal Sorumluluk: Toplum ve çevre için sorumlu bir şekilde davranacağız. Sosyal sorumluluk projelerine destek verecek ve sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyeceğiz.

8. İletişim ve Raporlama: Etik ihlalleri veya potansiyel ihlaller konusunda güvenilir bir raporlama mekanizması oluşturacağız. İletişim kanallarını açık tutarak şeffaf ve doğru bilgi akışını sağlayacağız.

9. Eğitim ve Farkındalık: Tüm çalışanlarımızı etik konularda eğitip farkındalık oluşturacağız. Etik kültürünü sürekli olarak güçlendireceğiz.

10. Denetim ve İnceleme: Etik uygulamalarımızı düzenli olarak takip edeceğiz. Potansiyel ihlalleri tespit etmek ve düzeltici önlemler almak için sürekli çaba göstereceğiz.

İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.