Süreç Yönetimi

NİÇİN "Organizasyonlar müşteriye hizmet için değil, iç düzeni korumak içindirler. İçyapınız müşteriye pek az şey ifade eder; hatta çoğunlukla bir engel olarak görülür. Organizasyon şemaları dikey, müşteriye hizmet yataydır."
George Fisher, CEO, Motorola • Kurumunuz "kurumsal bir kimliğe" sahip mi?
• İşlerin yürümesi tek tek ve bazı kişilere mi bağlı? (ya da bağımlı?)
• Kurumunuzdaki "bilgi ve deneyim birikimi" ortak bir yerde herkesin kullanımına açık mı yoksa tek tek bireylerin kafasında mı?
• Kurumunuzda işlerin verimli yapıldığını düşünüyor musunuz?
• Kağıt işi ve bürokrasi çok mu?
• Aynı iş farklı bölümlerde tekrar tekrar yapılıyor mu acaba? Bu konuda bilginiz var mı?
• Bir işe dahil olan bölüm/kişilerin sayısı fazla mı?
• İşin her bir parçası ne kadar zamanda, yüzde kaç doğrulukla yapılıyor?
• İşin sonunda ortaya çıkan ürün/hizmet müşteriyi (iç/dış) memnun ediyor mu?
• Müşteri daha ne ister? Sordunuz mu?
• İşlerin verimliliğini ve etkililiğini ölçüyor musunuz?

Diğer bir deyişle süreçlerinizi yönetiyor ve sürekli iyileştiriyor musunuz? Süreçler de zaman içinde eskir. Öyle ki ana yapıya pek dokunmadan yapılacak ek düzeltme ve iyileştirmeler artık istenen sonuçları veremez. İşte bu yüzden, BPR (Business Process Re-engineering) olarak bilinen bu yöntem ile tüm süreçler kurum hedefleri ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yeni baştan yapılandırılır.

Süreç Yönetimi

NASIL Süreç Yönetimi çalışmamız üç temel aşamada gerçekleştirilecektir.

• PIOR ( PIOR-Productivity&Innovation in Operations Reference) metodolojisi ile süreçlerin incelenmesi ve kurumun vizyonuna uygun olarak BPR gelişim planlarının hazırlanması
• Temel ve Destek süreçlerin belirlenmesi
• Süreçlerin tanımlanması
• Süreçlerin İyileştirilmesi

Süreç Yönetimi
SONUÇ Süreç Yönetimi danışmanlığı ile NMT kurumlara, kendi kendini yenileyen, pazarıyla bütünleşmiş, öncü ve lider bir kurum olabilmeleri için gereken alt yapıyı hazırlamakta yardımcı olacaktır.

İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.