Yetkinlik Bazlı Eğitim İhtiyaç Analizi

YÖS Nedir? Davranışsal Gözlem Skalaları (Behavioural Observation Scales), İşaretleme Listesi Yöntemi (Check-List Method) ve Öz Değerlendirme (Self Assessment) ile aktarılan gözlemlerin analizi sistemidir. İş ortamında gözlemlenebilecek 320 davranış, değerlendiricilerin yanıtlarındaki bozulma/sapma analizi ile anlamlı hale getirilmiştir. YÖS toplanan verilerdeki sapmaları, çelişkileri ve değerlendiricilerin güvenilirliğini sorgular ve raporlar.
YÖS sistemi; İşletme çalışanlarının Yetkinlik Bazlı Performanslarının izlenmesinde,
Performans Görüşmesi El Kitabı oluşturulmasında,
Gelişiminin desteklenmesine ilişkin Eğitim İhtiyaçlarının belirlenmesinde,
Tespit edilecek personele verilecek Eğitimlerin Etkinliğinin ölçülmesinde,
İşletmenin iş yapma davranışlarının değerlendirilmesi amaçlı hazırlanacak yetkinlik sözlüğünün uygulanmasına ilişkin; veri toplanması, değerlendirilmesi ve raporlanmasında kullanılır.
YÖS Uygulama Süreci a) Yetkinlik Sözlüğünün listelerden seçim yapılarak hazırlanması
b) Değerlendirilmeye tabi tutulacak personel listesinin hazırlanması
c) Değerlendirmeyi yapacak kişilerin listesinin hazırlanması
d) Değerlendirme kriterinin belirlenmesi
e) Programın web üzerine yerleştirilmesi ve kullanıma açılması
f) Davetiyelerin yollanması
g) WEB üzerinden veri toplama / veri tabanı oluşturma
h) Rapor Üretme (pdf formatında)


İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.