Entegre Sistemler

NİÇİN 1989 dan beri ISO 9001 ile gündeme gelen yönetim sistemi standartlarına her gün bir yenisi daha eklenmektedir. Bir taraftan yeni oluşan standartlar, bir taraftan bu standart gereklerinin anlaşılması, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması için gereken çaba ve sıklıkla yapılan yanlış kurulumlar, kuruluşları kalite için, çevre için, isg için ayrı ayrı ekiplere, ayrı ayrı toplantılara ihtiyaç duyar ve bu işlemleri bürokrasi ve maliyet olarak algılar hale getirmiştir.

Bir işletmenin birinci amacı karlı kalmak ve başarılı olmaktır. Bunun içinde hizmetini müşterisinin ve pazarının ihtiyacına göre vermesi, müşterinin istek ve beklentilerini dinlemesi ve anlaması gerekir. Kalite, çevre, isg gibi sistemler işimizi nasıl yapacağımızı tasarlarken bize rehberlik etmek üzere tamamen isteğe bağlı, kullanımı zorunlu olmayan araçlardır. Standartları uygulamak zorunlu değildir. Ancak gittikçe artan rekabet, müşteri ihtiyaçlarındaki değişim, sigorta maliyetleri, kaynak ve enerji fiyatlarındaki artış, cezalar, yasal gerekliliklerin artan baskısı kuruluşların yaşamlarını sürdürebilmesi için bu standartlara uygun çalışmasını zorunlu kılmıştır.

Bu sistemlerin farklı yapılarda ve farklı bakış açılarında kurulmuş olması, amaçtan sapma ve bu sistemlerin yönetilmesinde güçlükler yaratmaktadır. Farklı sistemlerin ayrı ayrı yönetilmesi de ilave maliyet, gereksiz dublikasyon ve ilave denetim maliyeti getirmektedir. Bu sebeple karşılaşılacak sorunların aşılması için sistemlerin Entegre Yönetim Sistemi olarak kurulması en doğru yaklaşım olacaktır.

Tek tek uygulanan yönetim sistemleri, kuruluşun süreçlerinde tek bir amaca odaklanmasını ve sürecini bu amaca ulaşacak şekilde tasarlaması, kontrol altına almasını sağlar. Bu amaç ISO 9001 için hataların kaynağında önlenmesi iken, Çevre için çevre etkilerinin, OHSAS için ise İSG risklerinin kaynağında azaltılmasıdır. Oysa bütün bu amaçların her bir proses için ayrı ayrı değil birlikte gerçekleştirilmesi kuruluşları gereksiz tekrarlardan, zaman ve maliyet kaybından koruyacak ve süreçlerin daha etkin yönetimini de sağlayacaktır.

BSI, “Bu standardı işlemlerinizi ve prosedürlerinizi daha etkili faaliyet göstermenizi sağlayan tek bir yapı halinde birleştirme yönündeki pazar gereksinimine yanıt olarak geliştirdik.” diye yayınladığı PAS 99 da entegre yönetim sistemi gereksinimi açıkça ortaya koymuştur.

NASIL NMT, kurumlarda arzu edilen standartların bir bütün halinde Entegre Sistemde geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uygun seviyeye ulaştırılması için 6 aşamalı bir süreçte danışmanlık hizmeti vermektedir. Aşağıdaki aşamalar kuruluşun kurmayı ve uygulamaya almayı arzu ettiği her bir standart için bu web sitesinde, standart başlığı altında yer alan çalışmaları kapsayacak şekilde tek bir çalışma ile yapılır.

1. Aşama: Durum Analizi
2. Aşama: Eğitimler
3. Aşama: Politika ve Hedeflerin Belirlenmesi
4. Aşama: Dokümanların (Kılavuz ve İç Yönetmeliklerin) Oluşturulması
5. Aşama: Sistemin Uygulanması ve Takibi
6. Aşama: Proje Sonlandırma Denetimi

Tüm bu aşamalar sırasında, yöntemimiz; mevcut yapıyı, Entegre Yönetim Sistemi taleplerine uyarlamaktan öte, süreçlerin sürekli iyileştirilmesini sağlayacak sistemi tasarlamak ve daha danışmanlık hizmetinin başında belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamaktır.

SONUÇ Entegre Yönetim Sistemi danışmanlık projesi sonucunda, kurum bünyesinde arzu edilen standartlar, gereksiz tekrarlamalar önlenerek, herkesin katılımı ile kurulacak, süreçlerin performansının ölçümü ve iyileştirilmesine başlanarak, sistem belgelendirilmeye hazır hale getirilecektir. Kurumun yasal gerekliliklere uygunluğunun sürekliliği sağlanacak, verilecek eğitimler süresince çalışanlara sistemin mantığı tüm yönleriyle anlatılarak çalışanlarda temel farkındalık yaratılacaktır. Tüm bu kurum içi kazanımların yanında kuruluş belgelendirme denetimlerinde de denetlenecek günün azalması nedenli daha az belgelendirme ücreti ödenecektir.

İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.