SA 8000 Sosyal Sorumluluk

NİÇİN Günümüzde, kalite ve maliyet kadar, sosyal sorumluluklara ve ahlaka uygun faaliyet göstermek de rekabet edebilmenin önemli bir koşulu haline gelmeye başlamıştır. Sosyal sorumluluk kavramı kısaca, bir işletmenin faaliyette bulunduğu ortamı koruma ve geliştirme konusundaki yükümlülükleri olarak tanımlanabilir. Doğal çevreyi koruma; müşterilerin tercihlerini dikkate alarak kaliteli ve güvenli ürünler sunma; iş görenlerin temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterme gibi. Kurumların, iş görenlere karşı olan sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerinde kılavuzluk edecek "Sosyal Sorumluluk 8000 Standardı"; ISO 9001 ve ISO 14001’i örnek alan, performans koşulları kadar prosedür ve sistem koşullarını da önemseyen, yönetim sistemi ile davranış kodunun bileşimi bir standarttır. Ekim 1997'de CEPAA tarafından geliştirilen ve sivil toplum örgütlerince desteklenen standart, tedarikçi seçiminde dünyadaki ilk evrensel ahlak standardı olma özelliğine sahiptir.

Uluslar arası alanda iş yapan kurumlar için öne çıkan yeni konu ise etik uygulamalar. "İnsan Haklarına Uygun Üretim" anlayışı, bütün firmaları ilgilendiriyor. Müşteriye mal satabilmek için üretim şartlarının da insan hakları standartlarında olması gerekiyor. İhraç edilecek ürünün artık çok kaliteli olması yeterli değil. Çocuk ve kaçak işçi çalıştırmamaktan metre kareye düşen tuvalet sayısına; çalışanlara yasak koymamaktan doğal afetler için kurulan kurtarma timlerine kadar birçok aksiyon "üretimde marka" olabilmenin şartları arasında. Kısaca, SA 8000, küresel işletmelerin tedarikçilerinden, isteyeceği önemli standartlardan biri haline gelmiştir.
NASIL SA 8000 Sosyal Sorumluluk NMT, kurumlarda SA 8000 Sosyal Sorumluluk standardının geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uygun seviyeye ulaştırılması için 6 aşamalı bir süreçte danışmanlık hizmeti vermektedir.

1. Aşama: Sosyal Performans ve Süreç Analizi ve Raporlama
2. Aşama: Eğitimler
3. Aşama: Politika ve Hedeflerin Belirlenmesi
4. Aşama: Dokümanların (Kılavuz ve İç Yönetmeliklerin) Oluşturulması
5. Aşama: Sistemin Uygulanması ve Takibi
6. Aşama: Proje Sonlandırma Denetimi

Tüm bu aşamalar sırasında, yöntemimiz; mevcut yapıyı, SA 8000 taleplerine uyarlamaktan öte, sosyal sorumluluk sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlayacak sistemi tasarlamak ve daha danışmanlık hizmetinin başında belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamaktır.

SONUÇ SA 8000 Sosyal Sorumluluk Belgesi ile kurumlar bünyelerinde; çocuk işçi çalıştırılmadığını, baskı altında çalıştırma olmadığını, sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin yerine getirildiğini, insanlar arasında dil, din, ırk, cinsiyet ve şahsi özelliklere göre ayrım yapılmadığını, çalışanların örgütlenme haklarını ve bağlı oldukları sendikanın sözleşme esaslarını eksiksiz yerine getirildiğini belgelemiş olacaktır.

Ulusal yasa ve yönetmeliklere uygun çalışmayı güvence altına alacak, uluslar arası alanda güven kazanacak, müşteride olumlu imaj yaratacak, uzun vadede kurumun değerinde artış sağlayacaktır. Bunun yanı sıra çalışanlar için daha iyi çalışma koşulları sağlamak ve etik politikalar uygulamak kurumların üretkenliğini ve yenilikçiliğini arttıracaktır.

İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.