ISO 22000 Gıda Güvenliği

NİÇİN ISO 22000 insan tüketimine güvenli gıdalar sağlayabilmek için gıda zincirindeki bir organizasyonun gıda güvenliği tehlikelerini kontrol altına alabilme yeteneğini göstermede gerekli koşulları belirleyen bir yönetim sistemidir.

Bu standart 3 öğeden oluşmaktadır:

1. İyi üretim uygulamaları veya ön koşullu program gereksinimleri
2. HACCP prensipleri
3. Yönetim sistem gereksinimleri

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamak;

• Şirket ürünleri ile ilgili sadık müşteriler yaratır.
• Ürünlerden iade ve Pazardan geri çekme maliyetleri en aza indirgenir.
• Etkililik artar.
• Gereksiz malzeme satın alımları azalır
• Kaynak optimizasyonu- dâhili ve gıda zinciri boyunca
• Daha iyi planlama, daha az destek süreç doğrulaması.

NASIL NMT, şirketlerde Gıda Güvenliği Yönetim sisteminin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uygun seviyeye ulaştırılması için 9 aşamalı bir süreçte danışmanlık hizmeti vermektedir.

1. Aşama: Organizasyon, Süreç, Alt Yapı, Yasal ve Diğer Şartlara Uyum Analizi ve Raporlama
2. Aşama: Şirket Politika, Hedef ve Stratejilerinin Belirlenmesi
3. Aşama: Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Detay Tasarımı ve Uygulama Planı
4. Aşama: Eğitimlerin Planlanması Ve Uygulanması
5. Aşama: Risk Analizlerinin Yapılması ve Risklerin Değerlendirilmesi
6. Aşama: Risklerin Kontrol Altına Alınması, Yeterli ve Etkin Dokümantasyon Hazırlığı
7. Aşama: Uygulamaya Geçiş
8. Aşama: Ön Denetim ile Sistemin Etkinliğinin Kontrolü ve Raporlama
9. Aşama: Gereken Düzeltmelerin Organizasyonu

Tüm bu aşamalar sırasında, yöntemimiz; mevcut yapıyı, ISO 22000 taleplerine uyarlamaktan öte, verimliliği ve etkinliği arttıracak şekilde süreçleri yeniden tasarlamak ve daha danışmanlık hizmetinin başında belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamaktır.

SONUÇ ISO 22000 danışmanlık projesi sonucunda, kurum bünyesinde ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi herkesin katılımı ile kurularak, süreçler yapılandırılacaktır. Süreç performans takibi ile iyileştirme konusunda beceri kazandırılacak, riskler kontrol altına alınarak sistem belgelendirilmeye hazır hale getirilecektir. Verilecek eğitimler süresince çalışanlara sistemin mantığı tüm yönleriyle anlatılarak çalışanlarda temel farkındalık yaratılacaktır. Çalışanların şirket kültürü ve değerlerine bağlılığı, ilişkileri, gelişime açık ve katılımcı tutumu geliştirilecektir.

İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.