Yetkinlik Ölçüm Sistemi

GENEL YÖS sistemi; İşletme çalışanlarının Yetkinlik Bazlı Performanslarının izlenmesinde,
Performans Görüşmesi El Kitabı oluşturulmasında,
Gelişiminin desteklenmesine ilişkin Eğitim İhtiyaçlarının belirlenmesinde,
Tespit edilecek personele verilecek Eğitimlerin Etkinliğinin ölçülmesinde,
İşletmenin iş yapma davranışlarının değerlendirilmesi amaçlı hazırlanacak yetkinlik sözlüğünün uygulanmasına ilişkin; veri toplanması,
değerlendirilmesi ve raporlanmasında kullanılır.

YÖS Nedir? Davranışsal Gözlem Skalaları (Behavioural Observation Scales), İşaretleme Listesi Yöntemi (Check-List Method) ve Öz Değerlendirme (Self Assessment) ile aktarılan gözlemlerin analizi sistemidir. İş ortamında gözlemlenebilecek 320 davranış, değerlendiricilerin yanıtlarındaki bozulma/sapma analizi ile anlamlı hale getirilmiştir. YÖS toplanan verilerdeki sapmaları, çelişkileri ve değerlendiricilerin güvenilirliğini sorgular ve raporlar.

Kullanım Alanları EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ YAPMAK (EİA) Tek Yönlü İşletme çalışanlarının 17 Temel Yetkinlik veya işletmenin kendi belirlemiş olduğu yetkinliklerle ilgili yapılan genel tarama sonucunda desteğe ihtiyacı olan personelin belirlenmesini ve destek konularının içeriğini ortaya koyar. Belirlenecek kişilerden oluşan özel grupların, departmanların veya işletmenin tamamının izlenmesinde kullanılabilir. Analiz, gruplar ve gruplar içerisinde yer alanlar için bireysel raporları içerir.

EĞİTİM İÇERİĞİ HAZIRLAMAK (EKA) Tek Yönlü Yetkinlik Haritası raporunda belirlenen, desteklenmesi gerekli yetkinliklerin alt grubunda yer alan tutumların irdelenmesi ile destekleme programlarında yer alacak eğitim konularının içeriklerinin belirlenmesini sağlar. Eğitim konularının yoğunluklarına ilişkin bilgi verir. İlgili davranışların raporlanması ile eğitim içerisinde odaklanılacak uygulamaların ve örneklerin yoğunlukları hakkında fikir verir.

EĞİTİME KATILACAK GRUBUN EĞİTİM KONUSUNDAKİ PROFİLİNİ GÖRMEK (EKP) Tek Yönlü Katılımcı grubunun eğitimde verilmesi istenen davranışlar konusundaki genel durumunu raporlar. Raporun eğitimciyle paylaşılması eğitimin zamanlamasının yapılmasına, eğitim içerisinde yer alacak örneklerin yoğunluğunun ayarlanmasına ve eğitim içi uygulamalardaki gruplamaların yapılmasında yardımcı olur.

EĞİTİM ETKİLİLİĞİNİ ÖLÇMEK (EEA) Çift Yönlü Desteklenmesine karar verilen kişiler için, destekleme programı hazırlanan eğitimlerin taahhüt ettikleri davranışsal değişiklikler için eğitim öncesinde ön-test, eğitim alındıktan 10-12 hafta sonra son test uygulaması ile eğitimin odaklandığı davranışların değişimini raporlar.

ÖZEL AMAÇLI GRUPLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (SGA) Tek Yönlü İşletmede izlenmesi istenilen özel oluşturulmuş grupların yetkinlik bazlı performanslarının izlenmesi ve tekrarlı taramalarla gelişimleri konusunda bilgi edinilmesini sağlar. Yetenek Havuzu (Talent Pool )organizasyonlarında belirlenen yetkinliklerde grubun ve bireylerin durumların izlenmesi ya da yapılacak çalışmalardaki davranış değişikliklerinin gözlenmesinde faydalanılır.

YETKİNLİK BAZLI PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ YAPMAK (YPD) Tekrarlı İşletme yetkinliklerinin dönemsel takibi ile görüşlerden oluşan Performans Görüşmesi El Kitabının hazırlanması işlemini kapsar. İçerisinde yer alan Hedef Modülü ile dönemsel hedef gerçekleşmelerinin takibi yapılır. İşletme performans görüşmeleri öncesinde yapılacak tarama sonucunda oluşturulacak raporların performans görüşmelerinde yönlendirici olarak kullanılması İK tarafından alınmak istenen geribildirimlerde standardizasyonu sağlar. Performans Görüşmesi El Kitabı İK tarafından işletmede takip edilmek istenen iş davranışlarının seviyesi ile ilgili görüşleri tartışma ve değerlendirme imkânı verir.

ÖZEL AMAÇLI GRUPLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (SGA) Tek Yönlü İşletmede izlenmesi istenilen özel oluşturulmuş grupların yetkinlik bazlı performanslarının izlenmesi ve tekrarlı taramalarla gelişimleri konusunda bilgi edinilmesini sağlar. Yetenek Havuzu (Talent Pool) organizasyonlarında belirlenen yetkinliklerde grubun ve bireylerin durumların izlenmesi ya da yapılacak çalışmalardaki davranış değişikliklerinin gözlenmesinde faydalanılır.

YÖS Uygulama Süreci a) Yetkinlik Sözlüğünün listelerden seçim yapılarak hazırlanması,
b) Değerlendirilmeye tabi tutulacak personel listesinin hazırlanması,
c) Değerlendirmeyi yapacak kişilerin listesinin hazırlanması,
d) Değerlendirme kriterinin belirlenmesi,
e) Programın web üzerine yerleştirilmesi ve kullanıma açılması,
f) Davetiyelerin yollanması,
g) WEB üzerinden veri toplama / veri tabanı oluşturma,
h) Rapor Üretme (pdf formatında).

YÖS’ün Faydaları İşletmede yer alan personelin Yetkinlikleri konusunda objektif bilgi edinme,
Desteklenecek personeli doğru tespit etme,
Eğitim programlarını ihtiyaca göre düzenleme,
Kaynakların doğru kullanılmasını sağlama,
Eğitimci firmaların etkinliğinin sorgulanması,
İnsan Kaynakları biriminin seçimlerinin doğruluk teyidi.

İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.