Şirket Stratejisi

Kimler katılmalı?

Orta ve üst düzey yöneticiler

Niçin ve Neden

Şirket stratejisi, bir şirketin önümüzdeki yıllarda nereye, ne şekilde gitmek istediğini ve oraya ulaşıp ulaşmadığını nasıl denetleyeceğini şimdiden kestirdiği bir planlama faaliyetidir.

Konunun ağırlık noktası, şirket stratejisinin metinsel olarak tanımlanması değil, metni ortaya çıkaracak planlama sürecinin ta kendisidir. Şirket stratejisinin planlaması ve planlama sürecinin kendisiyle ilgili sahada rastlanılan değişik birçok yaklaşım mevcuttur.

Eğitim kurgusu, her şirketin kendi kültürü ve öncelikleri doğrultusunda bu farklı yaklaşımları irdeleyebilme esnekliği de sunmaktadır.

Kazanımlar

Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir:

• Şirket stratejinin şirket performansındaki öneminin farkına varılması
• Şirket stratejisinin planlama süreci ve tekniklerinin bilinmesi
• Stratejik hedeflerin operasyonel seviyedeki karşılıklarının kurgulanması ve işe aktarılabilmesi
• Şirket stratejisinin uygulama sürecinde performansını izleyerek sapmaları asgariye indirecek bir sistemin oluşturulabilmesi

Süre :

1 Gün


İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.