Sürdürülebilirlik

SürdürülebilirlikZorlaşan rekabet koşulları ve hızla değişen gündemleri yönetme noktasında şirketlerin kaynak kullanımları ve ekonomik büyüme arasındaki dengeyi sağlarken sürdürülebilirlik bakış açısını yakalamaları, kurumsal sürdürülebilirliği sağlamaları ve gelecek planlarında bütün bu unsurları da kapsayıcı şekilde stratejilerini belirleyebilmeleri adına bir yönetim sistemi gibi ele almaları artık zorunlu hale gelmiştir. Bu aynı zamanda farklı dinamikleri olan ancak birbiri içine geçmiş yönetim alanlarının aynı noktaya odaklanması ve bu noktaya varma yolundaki riskleri bertaraf etmek için de önemli bir anahtardır. Şirketler, işletmelerinin çevresel ayak izlerini anlamalı ve yatırımcılar, tüketiciler, medya, düzenleyici kurumlar ve daha farklı birçok paydaş tarafından oluşturulan piyasa baskısına yanıt vermelidir. Bunu yaparken de halihazırda uygulanmakta olan çeşitli yöntem ve uygulamalar ile entegre olabilecek düzenlemelerin olmaması, işletmelerin tüm bu zorlukları kendi başlarına karşılaması önünde bir engel olarak beliriyor. Bu noktada NMT olarak Yönetim kurulundan kazan dairesine, şirketin zirvesinden en alttaki faaliyetlere kadar sürdürülebilirlik, iklim etkileri, enerji yönetimi, çevresel ve sosyal konularda önde gelen etki ortağınız ve danışmanınız olmayı hedefliyoruz.

Üzerinde yaşadığımız gezegeni koruyan ve kaynakların devamlılığını, adil kullanımını geliştiren sistemsel bir yaklaşım ve ekonomik büyüme dalgasına liderlik etmek için müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz ve bu geminin bekası için her kurumun kendi iç dinamiklerinden ve motivasyon alanlarından hareketle sürdürülebilirlik konusundaki değişim ve dönüşüme ortak olmayı hedefliyoruz. Biz NMT olarak bize ihtiyaç duyan şirketlerin sürdürülebilirlik yoluyla etki yaratmalarına ve stratejik avantaj elde etmelerine yardımcı olmak için bilgi ve tecrübemizi çözüm ortağınız olarak hizmetinize sunuyoruz.

Müşterilerimizin faaliyet gösterdikleri sektörleri ve içerisinde bulundukları ortamı bölgesel bağlamlara göre uyarlayarak mevcut stratejik hedeflerini sürdürülebilirlik hedefleri ile dengelemek amacıyla ihtiyaçları doğrultusunda bir projenin acil ihtiyaçlarını karşılayacak tekil girişimlerden şirketin devam eden tüm operasyonlarına entegre edecek şekilde bütünsel bir proje yaklaşımı geliştirmeye varan esnek bir yapıda hizmet sunuyoruz.

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı hizmetlerimiz aracılığı ile, şirketlerin mevcut durumunun analizinden başlayarak, çevresel ve sosyal etki alanları ve bu doğrultuda hedefler belirleyerek iyileştirmeleri izlemeye olanak sağlıyoruz. Böylelikle daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru müşterilerimizin sürdürülebilirlik yolculuklarına rehberlik ederek başarılarının güvencesi yolunda onları destekliyoruz.

SürdürülebilirlikSürdürülebilirlik Stratejisi
Her şirketin faaliyet gösterdiği alan ve bulunduğu çevre doğrultusunda hedef ve öncelikleri faklıdır. Bu farklılıklardan hareketle mevcut durumun anlaşılması ve takibinde yön belirleme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilirlik stratejilerinin hem şirket içinde hem de dışında her seviyedeki paydaşları dahil ederek başarılı olmasını sağlamak için müşterilerimizin yanında ve destekçisiyiz.

Sistemsel Dönüşüm
Sürdürülebilirlik kapsamının genişliğine ve müdahale alanının zenginliğine bakıldığında elde edilecek sonuçların kurum içerisinde fark yaratabilmesi ve sahiplenilmesi için bütünsel olarak ele alınması önemlidir. Bu bakış açısı ile kurum içerisindeki farklı disiplinler, sürdürülebilirliğin odağındaki konu başlıkları doğrultusunda incelenerek takip edilecek verilerin, veri sahipleri ile birlikte belirlenmesinin yanı sıra kurum genelinde uygulama birliği ve ortak bir dil oluşturulabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulacak politika ve diğer dokümantasyon ihtiyaçlarının karşılanması sistemsel dönüşüm için gerçekleştirdiğimiz aşamalardandır. Bu noktada artık Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi olarak adlandırabileceğimiz sistemin mevcut diğer sistemler ile entegrasyonu da konuyu bütünsel olarak ele almak için gerekli bir adımdır.

Sürdürülebilirlik Eğitimleri
Sürdürülebilirlik konusunda yürütülen faaliyetlerin çalışanlar tarafından anlaşılması, sahiplenilmesi ve içselleştirilmesi önemlidir. Bu amaçla günün koşulları ve müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda farklı formatlarda eğitimler ile sürdürülebilirlik konusunda farkındalık sağlayacak ve kurum çalışanlarının sürdürülebilirlik konusuna uyumunu artıracak eğitimler tasarlıyoruz.

Raporlama
Sürdürülebilirlik konusunda kat edilen yol hem farklı kurumlara ilham kaynağı olma hem de şeffaf olarak paydaşlarla iletişiminin kurulması önemlidir. NMT olarak müşterilerimizin sürdürülebilirlik performansını ortaya koyma ve her seviyedeki paydaşlarına sürdürülebilirlik taahhüdünü gösteren raporlama ve iletişim yaklaşımları oluşturmalarına destek oluyoruz. Bu bağlamda müşterilerimizin ihtiyacı doğrultusunda farklı konu başlıklarında raporlamalar hazırlıyoruz.

İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.