Hedeflerle Yönetim

Kimler Katılmalı : Performans yönetimi sistemi içerisinde yer alan her düzeydeki kurum çalışanları. Neden : Önceden belirlenmiş ve belirli özellkleri taşıyan bir hedefe yönelik çalışan grupların performanslarının hedef belirlemeyenlere kıyasla önemli miktarda yüksek olduğu bir çok çalışmayla gösterilmiştir.
Hedef belirleme, bireyleri eyleme yöneltmesi, ilgi odaklarını keskinleştirmesi, stratejik düşünmeye yöneltmesi, katılımı arttırması, işbirliğine dayalı ve istikrarlı çalışmayı özendirmesi nedeniyle performansın artmasına yol açar.
Öte yandan, Hedeflerle Yönetim’in performans ve başarıyı arttırması kendiliğinden gerçekleşmemektedir. Kazanımlar : Şirket stratejinin şirket performansındaki öneminin farkına varılması
Şirket stratejisinin planlama süreci ve tekniklerinin bilinmesi
Stratejik hedeflerin operasyonel seviyedeki karşılıklarının kurgulanması ve işe aktarılabilmesi
Şirket stratejisinin uygulama sürecinde performansını izleyerek sapmaları asgariye indirecek bir sistemin oluşturulabilmesi Süre : 2 Gün


İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.