ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

Kimler Katılmalı : Çevre Yönetim Sistemi kurmakta olan veya mevcut sistemlerini standart gereklerine göre geliştirmek ve düzenlemek için çalışan kuruluşların yöneticileri ve konunun uzmanları, çevre sistem tetkikçileri. Neden : Çevrenin korunması tek noktada iyileştirme ile değil sinerjik yaklaşımla mümkündür yani herkesin sorumluluğundadır. ISO 14001 standardı herhangi bir çevresel zararın ortaya çıkmaması için yönetime en iyi önerileri vermeyi hedefleyen bir standarttır ve kilit noktası önleyicilik özelliğidir. Ancak tüm önleyiciliğine rağmen standart hataların tespiti için gerekli izleme ve kontrol sistemlerini de içermektedir. Çevrede meydana gelebilecek, çevresel varlığı ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi en aza indirebilmek için kuruluşların üzerine düşen görev; Çevre Yönetim Sistemleri'nin gereklerini yerine getirerek konuya sistematik yaklaşımı sağlamaktır. Sistematik yapıyı oluşturmak amacı ile Çevre Yönetim Sistemlerini konu alan ISO 14000 serisi bir dizi standart yayımlanmıştır. Bu dizi için "ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri-Özellikler ve Kullanım Kılavuzu" standardı belgelendirmeye esas bir standarttır. Bu standart önleyici yaklaşım ile kirliliğin önlenmesini sağlarken kuruluşun kayıplarını asgariye indirmesini ve iş performansını arttırmayı temel alır. Kuruluşların uyguladıkları çevre sistemlerinin ulusal/ uluslararası standartlara uygunluğu 3.taraf belgelendirme kuruluşları tarafından belgelendirilmektedir. Kuruluşların sistemlerinin yeterliliğini ortaya koyduğu gibi standardın ön gördüğü sürekli iyileşme düşüncesi ile çevreye olan etkilerin azaltılmasında kuruluşlara yön göstermektedir. Kazanımlar : Standart Gereksinimlerine Tam Hakimiyet, Katılımcıların Kendi Firmalarına Ait Çevresel Etkileri ve Mevzuat Gereksinimlerini Belirleyebilme Kabiliyeti Süre : 2 Gün


İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.