Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Kimler Katılmalı : TZY odaklı faaliyet gösteren şirketlerin lojistik, satınalma, sipariş yönetimi, depo yönetimi, dağıtım ve planlama, üretim, muhasebe, bilgi işlem bölümlerinde görevli olan veya TZ yapılarını geliştirmek isteyen kuruluşların çalışanları ve yöneticileri. Neden : Şirketler bir taraftan rekabet üstünlüğünü sağlamak için değişik ürün ve sistem standartlarını kullanırken, diğer taraftan bu sistemlerini sürdürebilmek ve süreçlerini sürekli iyileştirebilmek için gerekli kalite araçlarını kullanmak ve bunları kültürlerine entegre ederek örgüt yapılarını değiştirmek zorunda kalmaktadırlar. Şirketler faaliyetlerinde katma değer yaratmak için "Tedarikçi" ve "Müşteri" ilişkilerini yeniden gözden geçirmek ve süreçlerini analiz ederek zamanında (hızlı), kaliteli (standartlara uygun) ve uygun fiyatlı (maliyet) ürün ve/veya çözümler yaratmak için çaba sarf etmek ihtiyacını hissetmektedirler. Bu şartlar ise şirketlerin müşterileri ve tedarikçileri ile olan ilişkilerinde süreç yapılarını etkilemekte ve Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) oluşturmayı zorunlu kılmaktadır. Kazanımlar : Lojistik ve tedarik zinciri kavramlarının öğrenilmesi, İş süreçlerinin tanımlanması, Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM: Supply Chain Management) kapsamında süreç türleri ve bunların iş süreçleriyle ilişkisi, Süreç akışının çıkarılmasında dikkat edilecek noktaların öğrenilmesi ve görsel tasarımı, Süreç odaklı TZY oluşturulması, Lojistik için performans ölçüm modeli SCOR sistematiğini tanıma ve önemi anlama, Global yaklaşım modelleri içinde TZ Yönetiminin yeri ve öneminin farkına varma, Lojistik operasyonlarda kullanılan teknolojiler hakkında bilgilenme, Malzeme ihtiyaç planlama (MRPI) ve üretim kaynakları planlaması (MRPII), ERP’nin önemi ve bugünkü yapısı Süre : 2 Gün


İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.