Kurumsal Kaynakların Planlanması (ERP)

Kimler Katılmalı : ERP Sistemi kullanıcısı Üretim Planlama, Stok Yönetimi, Depo Yönetimi, Lojistik Yönetimi Bölümü Çalışanları ile genel kavramsal bilgi edinmek isteyenler Neden : Müşteri talebinin sürekli nitelik ve nicelik olarak değiştiği ve bu değişimin tahmin edilmesinin ne kadar zor olduğu bilinen bir gerçektir. Faaliyetlerimizi bu değişime uygun hareket edebilecek duruma getirebilmenin yolu Kurumsal Kaynakların Planlanması yaklaşımından geçmektedir. Hem stratejik planlama çalışmaları ile belirlenen amaç ve hedeflere, hem de üretim ve dağıtım kaynaklarımızın kapasite ve özelliklerine gereken ayrıntıda dikkat ederek, faaliyetlerimizi değişime duyarlı duruma getirebilmek ancak Kurumsal Kaynakların Planlanması yaklaşımı ile olanaklı olabilmektedir. Kazanımlar : Temel üretim planlama yaklaşım ve yöntemleri ile Malzeme İhtiyaç Planlama(MRP), Kapasite İhtiyaç Planlama(CRP), Üretim Kaynaklarının Planlanması(MRP II), Dağıtım İhtiyaçlarının ve Kaynaklarının Planlanması(DRP, DRP II), Kurumsal Kaynakların Planlanması(ERP) Süre : 2 Gün


İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.