Etkin Takım Çalışması

Kimler Katılmalı : Tüm kurum çalışanları, Ekip halinde çalışan tanıtım, satış, pazarlama ve benzeri gruplar, İş takımları, uygulama ve proje grupları, Bölge, departman, bölüm veya şube çalışanları Neden : Bireyler arasındaki iletişim kanallarının açılması ve ilişkilerin geliştirilmesi, kurumsal davranışların kalıcılığı açısından hayati önemdedir. Ortak iletişim çerçevesinin yaratılması, sinerji oluşturmanın vazgeçilmez bir unsurudur. Bireyin kişisel sınır ve sorumluluklarının farkında olması; bireysel ve gruplar arası çatışmaların azaltılması, problem çözme kültürü, yaratıcılık, birey ve grup verimliliğini olumlu yönde etkilemektedir. Çevresel faktörler ile birlikte sosyalleşmenin de kişisel tatmin, işbirliği ve yardımlaşmayı pekiştirdiği bilinmektedir. Kavramlar grup içinde ve yaşayarak öğrenme yöntemi ile verilmektedir. Kazanımlar : Bireylerarası ilişkiler, Ortak iletişim çerçevesinin yaratılması, Kişisel farkındalık, Özgüven, Aidiyet, Anlayış, empati, güven, Sorumluluk bilinci, Kurumsal davranış, İşbirliği ve yardımlaşma, Sosyalleşme. Süre : 2 gün


İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.