İletişim ve Etkileşim

Kimler Katılmalı : Tüm çalışanlar Neden : İletişim ve kişiler arası etkileşimin bireyin motivasyonunu ve verimliliğini arttırdığı çok sayıda araştırma ile gösterilmiştir. Bireyler arasındaki iletişim kanallarının açılması ve ilişkilerin geliştirilmesi, kurumsal davranışların kalıcılığı açısından hayati önemdedir.

Ortak iletişim çerçevesinin yaratılması, kurum kültürü oluşturmanın vazgeçilmez bir unsurudur. Bireyin kişisel sınır ve sorumluluklarının farkında olması; bireysel ve gruplar arası çatışmaların azaltılması, problem çözme kültürü, yaratıcılık, kuruma ve işine bağlılığı olumlu yönde etkilemektedir.

Çevresel faktörler ile birlikte sosyalleşmenin de kişisel tatmin, işbirliği ve yardımlaşmayı pekiştirdiği bilinmektedir. Kavramlar grup içinde ve yaşayarak öğrenme yöntemi ile verilmektedir. Kazanımlar : İletişimi geliştirebilmek amacıyla kişisel farkındalık sahibi olmak, İletişim kazalarının farkına vararak bireysel gelişim planları yapabilmek, Hareketlerimizin algılanış şeklini kavrayabilmek, Gelişim için sorumluluklarımızın farkına varabilmek, İstenen kurumsal sonuçlar düzeyinde ortak algıda bulaşabilmek. Süre: 2 Gün


İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.