Makaleler

Süreç Yönetimi ve Entegre Yönetim Sistemleri

• Kurumunuz amacını gerçekleştirmek için yapması gereken işleri mi yapıyor?
• İşlerin yürümesi tek tek ve bazı kişilere mi bağlı? (ya da bağımlı mı?)
• Kurumunuzdaki "bilgi ve deneyim birikimi" ortak bir yerde herkesin kullanımına açık mı yoksa tek tek bireylerin kafasında mı?
• Kurumunuzda işlerin verimli yapıldığını düşünüyor musunuz?
• Kâğıt işi ve bürokrasi çok mu?
• Aynı iş farklı bölümlerde tekrar tekrar yapılıyor mu acaba? Bu konuda bilginiz var mı?
• Bir işe dâhil olan bölüm/kişilerin sayısı fazla mı?
• İşin her bir parçası ne kadar zamanda, yüzde kaç doğrulukla yapılıyor?
• İşin sonunda ortaya çıkan ürün/hizmet müşteriyi (iç/dış) memnun ediyor mu?
• Müşteri daha ne ister? Sordunuz mu?
• İşlerin verimliliğini ve etkililiğini ölçüyor musunuz?
• İşlerinizi yürütürken iş sağlığı, güvenliği tehlikelerini hesaba katıyor, önlemlerinizi alıyor musunuz?
• İşinizi yürütürken doğal kaynakları etkin kullanıyor, çevre kirliliği yaratmayacak şekilde önlemler alıyor musunuz?

Diğer bir deyişle süreçlerinizi entegre şekilde yönetiyor ve sürekli iyileştiriyor musunuz?

E-Bülten

Eğitim takvimini düzenli almak için ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz.