Makaleler

Bireysel ve Kurumsal Gelişim Gereksinimlerinin Buluşturulması

Yetmişli yıllarda pek çok kurum, kariyer gelişimi programlarını kurumsal gelişime hizmet eden bir araç olarak algılıyordu. O dönemin yaygın yaklaşımı, ‘çalışanlar kurumun artan gereksinimlerine yanıt verebilecek şekilde geliştirilmelidir’ şeklindeydi. Bireyin gereksinimleri  ise -en iyi ihtimalle- kurum gereksinimlerinden sonra geliyordu. Bugün gelinen nokta, ‘bireyin gereksinimleri ile kurumunkilerin buluşturulması’ şeklinde özetlenebilir.
 

E-Bülten

Eğitim takvimini düzenli almak için ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz.