Makaleler

Veri Temelli Ekonomiye Uyum İçin Başlangıç Adımı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Bilgiye elektronik ortamda erişimin kolaylaşması, büyük veri kullanımının her geçen gün artması ve bilgi teknolojilerinin artık işsüreçlerini destekleyen yapısal konumdan işsüreçlerinin vazgeçilmez bir parçasıhaline gelmesiyle birlikte, hem kurumlar hem de bireyler için yeni bir dönembaşlamış oldu. Artık kurumların en değerli varlıklarının sahip oldukları veriler olduğu bilinen bir gerçek. Bireylerin kişisel verilerinin işlenmesi ve ilişkilendirilmesi kısaca veri temeliyle büyüyen yeni ekonomi gerçeği; haklarını savunan bireyleri, bireylerin taleplerine ve haklarına saygılı şirketleri ve bütün bu gelişmelere yönelik tasarlanan süreçleri, yapılandırılan organizasyonları gerektirmektedir. Kısaca değişim yine değişim...

Genellikle reaktif olarak yasaları ihtiyaçlar şekillendirdiği için bugün birçok ülke kişisel verilerin yönetimi ile ilgili risklerini mevzuatlarla yönetebilmek için çalışmalarına hız vermiş durumda.

Günümüzde dünya genelinde 100'den fazla veri koruma yasa ve yönetmeliği, giderek artan sayıdaki endüstri veri koruma standartları, hemen hemen her organizasyon için kurumsal veri koruma politikaları ve veri koruması için pek çok sözleşme gerekliliği hazırlanmakla beraber uyumun neden ve niçin gerekli olduğu konusunda halen kafa karışıklığı bulunmakta ve kurumlarda yürütülen projelerde amaç sadece kanuna uyum gerekliliği şeklinde ele alınmaktadır. Dolayısıyla böyle bir yaklaşımla kurulan sistemlerin sürekliliği de soru işaretleri doğurmaktadır.Ülkemizde 7 Nisan 2016'da yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ise Avrupa’daki veri koruması sistemi ile büyük oranda benzer bir yapıya sahiptir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile, büyüklüğü veya küçüklüğü fark etmeksizin tüm kurumlar, süreçlerini gözden geçirmek ve kanuna uyumlu hale getirmek gereksinimleriyle karşı karşıya kalmışlardır.

E-Bülten

Eğitim takvimini düzenli almak için ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz.