Kişisel Veri Yönetimi İç Denetim

Kimler Katılmalı : KV Korunması Kanunu'na uyumun sürekliliğini sağlamak isteyen yöneticiler,
Kurumların İç denetçileri
Kurumların Hukuk Birimi çalışanları
Bilgi Teknolojileri Çalışanları,
Kişisel Veri Yöneticileri,
Yönetim Sistemleri uzmanları
Kişisel Veri Yönetim Sistemi ve KVKK konusunda bilgilerini geliştirmek isteyen tüm çalışanlar Neden : Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişi mahremiyetinin korunması ile veri temelli ekonomi arasında bir denge oluşturmak amacıyla hayatımıza girmiştir. Artık kurum ve kuruluşların bu kanuna uygun bir şekilde Kişisel Veri Yönetim Sistemi kurmaları ve KVK Kanunu'na uyum sağlayarak, uyumun sürekliliğini güvence altına almaları sadece önemli bir zorunluluk değil itibar açısından da önemli bir gereklilik haline gelmiştir. Ayrıca KVKK Madde 12, Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler kapsamında Veri sorumlularının, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmasını veya yaptırmasını zorunlu tutmaktadır. Tüm bu gereksinimler çerçevesinde kurum ve kuruluşların KVK Kanunu'na uygun bir şekilde sistem kurmaları, uygulamalarının sürekliliğini sağlamaları ve sistemlerini denetleyecek mekanizmaları oluşturmaları amacıyla aşağıdaki konularda bilgi sahibi uzman ve yöneticilerden oluşan bir yönetişim yapısı ihtiyacı oluşmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereklilikleri
KVK Kanunu - Teknoloji- İş Süreçleri çerçevesinde Uyum Yönetimi ve Uyumun Denetimi İçerik : 1. Yarım Gün
Terminoloji
KVKK'nın Amaç Ve Kapsamı
Kişisel Verileri İşlemenin Temel İlkeleri Ve Şartları
Veri Sorumlusunun Görevleri Ve Veri Sorumluları Sicili
Silme, Yok Etme, Anonimleştirme
Verilerin Aktarılması, Hak Ve Yükümlülükler

2. Yarım Gün
Kişisel Verilerin Korunması Kanuna Uyum Gereksinimleri
Risk Yönetimi
KVKK Kapsamının Şirket İçi Süreçlere Entegrasyonu ve Dokümantasyon İhtiyacı

3. Yarım Gün
1. Ve 2. Taraf Denetim Metodolojisi
Denetim Planlaması
Uygulama: Denetim Planı Hazırlığı

4. Yarım Gün
1. Ve 2. Taraf Denetim Metodolojisi
Doküman İnceleme ve Soru Listesi
Uygulama: Soru Listesi Oluşturma

5. Yarım Gün
Denetçi Davranış ve Yaklaşımı
Denetimin Yürütülmesi
Uygulama: Soru-Gözlem-İnceleme

6. Yarım Gün
Bulguların Sınıflandırılması ve Uygunsuzluklar
Uygunsuzluk ve Denetim Raporlama
Uygulama: Rapor Yazma
Takip ve İzleme
Sınav (40 dakika) Kazanımlar : Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat gereklerine hakimiyet KVKK gereklerinin kurum ve kuruluş süreçlerinin bütünü içerisine nasıl entegre edileceği KVK Kanunu Çerçevesinde İç Denetim yöntem ve yaklaşımları ile ilgili teorik ve pratik bilgi Süre : 6 Hafta


İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.