Kişisel Veri Yöneticisi Uzmanlık Eğitimi

Kimler Katılmalı

- Kişisel Verilerin Yönetimi konusunda sistem kurmak isteyen yöneticiler,
- Kurumların İç denetçileri
- Kurumların Hukuk Birimi çalışanları
- Bilgi Teknolojileri Çalışanları,
- Kişisel Veri Yöneticileri,
- Yönetim Sistemleri uzmanları
- Kişisel Veri Yönetim Sistemi ve KVKK konusunda bilgilerini geliştirmek isteyen tüm bireyler

Niçin ve Neden?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişi mahremiyetinin korunması ile veri temelli ekonomi arasında bir denge oluşturmak amacıyla hayatımıza girmiştir. Artık kurum ve kuruluşların bu kanuna uygun bir şekilde Kişisel Veri Yönetim Sistemi kurmaları ve KVK Kanunu’na uyum sağlayarak, uyumun sürekliliğini güvence altına almaları sadece önemli bir zorunluluk değil itibar açısından da önemli bir gereklilik haline gelmiştir. Ayrıca KVKK Madde 12, Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler kapsamında Veri sorumlularının, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmasını veya yaptırmasını zorunlu tutmaktadır.   Tüm bu gereksinimler çerçevesinde kurum ve kuruluşların KVK Kanunu’na uygun bir şekilde sistem kurmaları, uygulamalarının sürekliliğini sağlamaları ve sistemlerini denetleyecek mekanizmaları oluşturmaları amacıyla aşağıdaki konularda bilgi sahibi uzman ve yöneticilerden oluşan bir yönetişim yapısı ihtiyaç oluşmaktadır.

- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereklilikleri
- Kişisel Veri Yönetim sistemi kurmak ve sistemin sürekliliğini güvence altına almak amacıyla kuruluşlara iyi uygulama rehberi şeklinde yardımcı olacak araçlar sunan BS 10012 standart gerekleri
- Bilgi Güvenliği
- Hukuk
- Teknoloji
- İş Süreçleri çerçevesinde Uyum Yönetimi ve Uyumun Denetimi

Kazanımlar

- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  ve ilgili mevzuat gereklerine hakimiyet
- BS 10012 Kişisel Verilerin Yönetim Sistemi standart gereklerine tam hakimiyet
- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda gerekliliklerin anlaşılması
- KVKK ve BS 10012 gereklerinin kurum ve kuruluş süreçlerinin bütünü içerisine nasıl entegre edileceği
- Mahremiyet Etki Analizi
- Kurum ve kuruluşlarında aşama aşama yapılacak çalışmaların belirlenebilmesi ve yol planının hazırlanması
- KVK Kanunu- BS 10012 Standardı ve ISO 27001 Standardı Çerçevesinde İç Denetim Soru Listesinin Oluşturulması
İç Denetim yöntem ve yaklaşımları ile ilgili teorik ve pratik

Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir:
- Kazandırılmak istenen bilgi ve becerilere ilişkin grup çalışmaları ve Yaşanmış uygulama örnekleri
- Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler

İçerik

1. Gün

- KVKK'nın Amaç Ve Kapsamı
- Kişisel Veri, Özel Nitelikli Nedir?
- Kişisel Verileri İşlemenin Temel İlkeleri Ve Şartları
- Veri Sorumlusunun Görevleri Ve Veri Sorumluları Sicili
- Silme, Yok Etme, Anonimleştirme
- Verilerin Aktarılması, Hak Ve Yükümlülükler
- Yaptırımlar (Suçlar Ve Kabahatler)
- Kişisel Verilerin Korunması Kanuna Uyum Gereksinimleri
- Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama
- Kişisel Veri Uyum Analizi
- Rıza Gereksinimleri
- Veri Saklama Yükümlülükleri
- Teknolojik Gereklilikler ve BGYS Gerekleri
- Süreç Uyum Gerekleri
- Mahremiyet Etki Analizi

2. Gün

- Kişisel Veri Yönetim Sistemi  (KVYS)Açısından Kuruluşun Bağlamaı
- Liderlik
- Liderlik ve Taahhüt
- Politika
- Yönetişim Yapısı ( Organizasyon, Rol ve Sorumluluklar)
- KVYS’nin Kurum Kültürüne Entegrasyonu
- Planlama
- Risk ve Fırsatlara Yönelik Planlama
- Amaç ve Hedeflere Ulaşılmasına Yönelik planlama
- Destek
- Kaynaklar
- Yetkinlikler
- Farkındalık
- İletişim
- Dokümante Edilmiş Bilgi
- Operasyon
- Operasyonel Planlama ve Kontrol Altına Alma
- Uygulama
- Performans Değerlendirme
- İyileştirme

3. Gün

- Sistemin Kurulması İçin Kurum ve Kuruluşlarda Yapılacak Çalışmaların Planlanması ve Yol Haritası Çıkarma
- 1. Ve 2. Taraf Denetim Metodolojisi
- Planlama - Uygulama: Soru Listesi Oluşturma
- Denetimin Yürütülmesi
- Uygulama: Tedarikçi Denetimi
- Raporlama
- Uygulama: Rapor Yazma
- İzleme
- Sınav  ( 45 dakika)

Diğer Bilgiler

Eğitim Süresi3 gün

Saatler09:30 - 17:30

Katılımcı Sayısı10-14

Eğitim NotlarıVar

Katılım BelgesiKatılım Belgesi ve Sınavı  Başarıyla Tamamlayan Katılımcılar İçin Uzmanlık Sertifikası

Öğle Arası12: 30 – 13.30

Oturma DüzeniU düzeni Masa  +  sandalye

GiyimSerbest

Eğitim MateryaliFlipchart (70x100cm), Projeksiyon, Perde, Uygulamalar

E-Bülten

Eğitim takvimini düzenli almak için ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz.