Kurumsal Performans Yönetimi ve EFQM Modeli

Kimler Katılmalı : Kurumsal Performans Yönetimini; EFQM İş Mükemmelliği Modeli'ni baz alarak yönlendirmek ve geliştirmek isteyen, kurumsallaşmayı hedefleyen kurum ve kuruluş yönetici ve çalışanları Neden : Kurumsal Performans Yönetimi; Toplam Kalite Yönetimi anlayışının tüm boyutlarda uygulamaya alınması ile başarıya ulaşmaktadır. EFQM İş mükemmelliği modelinin içeriği
Kurumsal Performans yönetiminin, Toplam Kalite anlayışı ile uygulamaya alınmasında rehber teşkil etmektedir. Kazanımlar : Bu eğitimin amacı EFQM Modeli'ni kullanarak kurumsal performans yönetiminin tüm ilgili boyutlarında dikkate alınması gereken unsurlar ve değerlendirme yaklaşım yöntemlerine yönelik bilgi vermektir. Süre : 1 Gün

E-Bülten

Eğitim takvimini düzenli almak için ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz.