Üretim Planlama Kontrol

Kimler Katılmalı :
Kapasitenin ve üretimin planlanmasından ve takibinden sorumlu kişiler

Neden :
Kuruluşların rekabet güçlerini arttırmaları üretimde hızlı ve esnek davranabilmelerine bağlıdır. Bu seminerin amacı; vizyondan bütçeye, bütçeden planlamaya-alıma ve dağıtıma kadar uzanan sü-reçte yeniden yapılandırma çalışmalarına katkı sağlamaktır.

Süre :
1 gün

E-Bülten

Eğitim takvimini düzenli almak için ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz.