Türk Çevre Mevzuatı

Kimler Katılmalı : Çevre yönetiminden sorumlu yönetici ve personel, Her düzeyde çalışanlar Neden : Kuruluşların, çevre yönetim sistemini kurmada çevre mevzuatı yönünden gerekliliklerin belirlenmesi, Mevzuat gerekliliklerin yerine getirilmesinde ortaya çıkan sorunların öncelik sırasına göre çözümünün sağlanması, Üretim, faaliyet,hizmet süreçlerin mevzuat açısından kesintiye uğramamasının temini, Sürekli gelişim sağlanmasında en etkili çalışmanın yapılması,Sürdürülebilir kalkınma felsefesinin uygulanabilirliğinin sağlanması, Kaynak kullanımında israfın önlenmesi, Çevresel her türlü iç ve dış denetimlerde verilen sürelerde olumlu neticelerin temini, İhracatta tarife dışı çevresel engellerle karşılaşma ihtimallerinin ortadan kaldırılması, Planlı programlı faaliyet sürecinin yerleştirilmesi Kazanımlar : Sürekli gelişmeye açık, yaygın, geniş katılımlı, etkin çevresel yönetimlerin yerleştirilmesi, Kaynakların en etkin bir şekilde kullanımının sağlanması, Alternatif üretim proseslerinin araştırılması, Temiz üretim teknolojilerine geçiş, Ulusal kalkınmaya katkının sağlanması, İş sahibi açısından, tedarikçiye, müşteriye, denetim birimlerine karşı güven ortamının sağlanması Süre : 1 Gün


İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.