Kurumsal Risk Yönetimi

Kimler Katılmalı : Üst ve orta kademe yöneticiler, Yöneticiler, Kurumlarında risk analizi yapmak veya Risk Yönetim Sistemini kurmak isteyen diğer tüm kişiler Neden : Günümüz ekonomisinde gittikçe artan belirsizlik işletmelerin sürdürülebilir rekabet gücünü derinden etkilemektedir. Hedeflere ulaşmada belirsizliğin yaratacağı olası risklerle baş etmek, hatta fırsatlara dönüştürme yeteneğini kazanmak için risk yönetimi kritik bir disiplin haline gelmiştir. Küresel ölçekte sıklıkla yaşanan krizler de şirketlerin sürdürülebilirliğini güvenceye almak amacıyla; risklerini sistematik ve disiplinli bir şekilde yönetmelerini gerektirir.

ISO 31000;2009, Kurumların hedeflerini gerçekleştirebilmesi için makul bir güvence sağlamak üzere, potansiyel risklerinin sistematik olarak değerlendirilmesi ve olası zararların etkisini azaltıcı yönde, verilere dayalı karar verilmesini sağlayan bir yönetim sistemi standardıdır. Risk Yönetimi; farklı birimlerde tespit edilen ve farklı etkileri olan ancak birbirini etkileyen risklerin, tutarlı ve kurum için en optimal şekilde yönetilmesi ve kurum genelinde ortak risk algısının oluşturulmasını sağlar.
Bu eğitimin amacı, ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi standardı hakkında katılımcılara kuruluşlarında yapılacak uygulamalar için yol göstermektir. Kazanımlar : ISO 31000:2009 Standardı hakkında bilgi sahibi olmak, Risk analizi metotlarını öğrenmek, Kuruluşlarında sistemi kurabilecek düzeyde örnek uygulamalarla beceri kazanılması. Süre : 2 Gün


İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.