Aile Şirketlerinde Aile Anayasası Oluşturulması

Kimler Katılmalı : Şirket Sahipleri, Orta ve üst düzey yöneticiler Neden : Aile şirketleri yapısal özellikleri itibariyle, aile kontrolünde olmayan şirketlere nazaran farklı özelliklere sahiplerdir. İşin ve ailenin birbirini etkilediği bu şirketlerde, sürekliliğin devamı ve büyüme için aile ve işletme sistemlerine yönelik düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu düzenlemelerin en önemlilerinden biri "Aile Anayasası"dır.

Aile Anayasası'nın oluşturulmasına yönelik olarak düzenlenen bu eğitimin amacı, bir Aile Anayasası'nda ele alınması gereken hususların belirtilmesi; anayasayı oluşturmada izlenebilecek yöntemlerin aktarılması ve üzerinde durulması gereken konuların altının çizilmesidir. Bu suretle, şirkete ve aileye ilişkin konuların sınırlarının çizilmesi, tüm aile üyelerinin uymaları gereken kuralların belirlenmesi ve işletme faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında düzenleyici ve yönlendirici ilkelerin saptanması mümkün olur. Sonuç itibariyle, Aile Anayasası ile şirketin kurumsallaşma düzeyinin yükseltilmesindeki temel göstergelerden biridir. Kazanımlar : Gelecek Tepe Yönetim Ekibinin Belirlenmesine yardımcı olacak, Aile Üyelerinin Yetki Ve Sorumluluk Alanlarının Sınırlarının Çizilmesine yardımcı olacak, Aile Konseyi Çalışma Prensiplerinin Saptayacak. Süre : 2 Gün


İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.