Yönetici Geliştirme Programı

Kimler Katılmalı : Orta ve üst düzey yöneticiler, Proje yöneticileri, liderler, koçlar, karar verici ve uygulayıcılar, Orta ve üst düzey yönetici geliştirme programlarına dahil olanlar Neden : Hanson’un 1986 yılında ABD’nin karlılık ve verimlilikte önde gelen 40 üretici firmasında 5 yıl boyunca sürdürdüğü “bu şirketlerin üstün başarılarının nedenleri ne olabilir?” sorusuna bulduğu yanıtlar oldukça çarpıcıdır. Hanson’un saptadığı beş temel belirleyici (pazar payı, sermaye yoğunluğu, özvarlıklarının büyüklüğü, içinde yer aldıkları sektörün ticari kapasitesi ve hareketliliği, yöneticilerinin insanları yönetmekteki ustalığı) arasından birinin - yöneticilerinin insanları yönetmekteki ustalığı- finansal başarıda diğer faktörlerin toplamından üç kez daha etkili olduğunu göstermiştir.
Yine ABD’de 1980’lerde yaşanan banka krizinde zor duruma düşenlerin yüzde 90’ının kötü yönetimden; sadece yüzde 7’sinin ise ekonomik darboğazdan dolayı iflasa sürüklendikleri görülmüştür (U.S. Office of the Controller of the Currency, 1987).
Bilmek ve yapmak aynı şey değildir. Bilginin beceriye dönüştürülmesi, becerinin de yaşama geçirilmesi gereklidir. İyi yönetmeyi başarmanın en garantili yolu iyi yönetmeyi öğrenmektir. Kazanımlar : Bireysel farkındalık,Farklılık yönetimi,Kendi kendine motivasyon,Başkalarını motive etme ve etkileme
Koçluk ve liderlik becerileri
Hedef ve vizyon belirleme
Grup dinamikleri ve grup kararı alma
Stratejik yönetim becerileri
Stratejik planlama ve iç/dış çevre analizi
Denetleme ve değerlendirme araçlarının kullanımı
Finansal verilerin toplanması ve değerlendirilmesi Süre : 5 Gün Konaklamalı


İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.