Yetkinliklerle Yönetim

Kimler Katılmalı : Orta ve üst düzey yöneticiler, Proje yöneticileri, liderler, koçlar, karar verici ve uygulayıcılar, Orta ve üst düzey yönetici geliştirme programlarına dahil olanlar. Neden : Kurumların yöneticilerden beklentileri temelde “insan yönetimi” becerileri sergilemeleri, ve bu yolla bir yandan performans hedeflerini gerçekleştirebilecek şekilde ekiplerini verimli ve etkin yönetirken, diğer yandan da şirket stratejilerini çalışanlara indirgemeleri, şirketin temel yaklaşımlarını, değerlerini ekiplerine yaymalarıdır.
“Yönetim Becerilerini Geliştirme Eğitimi” tüm bu beklentilere hizmet edecek temel başlıkları destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Katılımcılar bu eğitim programı içerisinde yapılacak olan testlerle hem kendi yönetim tarzlarını hem de ekiplerini daha iyi tanıyacaklar farklılaşan olay ve konulara özgü kendi liderlik stillerini uygulama becerisi kazanacaklardır.
Program uzun yıllar yönetici yönetmiş ve yetiştirmiş eğitmen tarafından başarı ve başarısızlık örneklerine yer verilerek aktarılmaktadır. Kazanımlar : Şirket stratejileri doğrultusunda çalışanların performans artışını tetikleyecek, etkin Yönetim becerilerinin gelişimi. Yöneticilerin çalışan sadakatini yükseltecek davranış becerilerini kazanmaları ve çalışanlarına yön verirken şirket sürekliliğini garanti altına alacak yetiştirme fonksiyonunu gerçekleştirmeleri.
Yöneticilerin yetki ve sorumluluk devir yöntemlerini öğrenmeleri, böylelikle zaman yönetiminde avantaj elde etmeleri ve ekiplerinde çalışan kişilere katkıda bulunmaları, fırsatı vermeleri, motivasyon problemleri ile başa çıkabilme becerilerini geliştirmeleri.
Kişilerarası çatışma azaltma ve zamanı etkin yönetme yoluyla olumsuz stresi azaltma. Süre : 2 Gün


İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.