Duyarlılık

Kimler Katılmalı : Üst, orta ve ilk kademe yöneticiler Neden : Hem iş hayatında hem de iş dışı ilişkilerde bir grubun üyesi durumunda bulunuruz. O grupların hayatında rol oynar, aynı zamanda onların etkisi altında kalırız. Bu etkiler bizim çeşitli davranışlarda bulunmamızı gerektirir ve başkalarıyla olumlu ya da olumsuz ilişkiler kurmamızla sonuçlanır.
Başarılı bir sevk ve idareci olarak gerek işimizde gerek iş hayatımızın dışında uygun ilişkiler kurabilmek için sosyal maharete sahip olmamız ve duygusal bakımdan duyarlık kazanmamız gerekir. Bu arada davranışlarımızın başkaları üzerinde ne gibi etkiler yapacağını bilmemiz, başkalarının davranışlarının bizdeki etkilerini incelememiz gerekir. Kazanımlar : Kendini ve başkalarını tanıyabilme
Üyeleri birbiri ile ilişki halinde olan bir grubun çalışmasını ve gelişmesini izleyebilme
İşletme organizasyonlarının amaca yönelmelerindeki beşeri etkenlerin dinamizmi ve davranış şekilleri hakkında bilgi edinebilme
Kişisel organizasyon yeteneğinin artması Süre : 2 Gün


İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.