Maliyet Muhasebesi

Kimler Katılmalı : Maliyet muhasebesine geçecek şirket çalışanları, şirket yöneticileri, Muhasebe bilenler, Maliyet muhasebesini geliştirme isteyenler Neden : Maliyet bir yaşam tarzıdır. Şirketler ürettikleri ürünlerin maliyetleri çıkarırken bir veri tabanına ihtiyaç duyarlar. Üretim, stok, muhasebe ve satış bilgileri olmadan maliyet çıkarılamaz. Verilerin birbirleriyle olan bağlantılarını yakalamak ise tam bir takım çalışmasını gerektirir. Bu ise çalışanların birbirlerini anladığı bir ekip işidir. Şirketler küreselleşen dünyada var olma savaşımını sadece bilgi sistemlerini doğru kullanarak değil, aynı zamanda bu bilgilerin bağlantılarını anlayarak ve sonuç olarak doğru maliyetleri hesaplayarak ulaşabileceklerdir. İletişim ancak şirket bilgilerinin ne şekilde ve hangi amaçla kullanılacağının bilinmesiyle gerçekleşir. Bu nedenle girilen bilgilerin neden girildiğinin öğrenilmesi doğru bir maliyet hesaplaması için gereklidir. Muhasebe bilinmeden maliyet yapılamaz. Maliyet hesaplamasını herkes yapabilir ama maliyet muhasebesi disiplinine uygun olmayan çalışmalar özellikle mühendis ve mali kökenli kişilerin çatışmalarına ve yanlış kararlar alınmasına neden olur. Maliyetlerin kontrol edilebilmesi için öncelikle muhasebe ve maliyet muhasebesi disiplininin bilinmesine ihtiyaç vardır. Her işte olduğu gibi maliyet bir yaşam şekli olmadıkça başarı gelmeyecektir. Bu seminerin amacı temel kavramları anlatarak maliyet muhasebesine giriş yapmak ve işletmelerde yapılacak maliyet iyileştirme çalışmalarının daha verimli ve “maliyetinin daha düşük” olmasına yardımcı olmaktır. Kazanımlar : Şirket çalışanlarının girdikleri verilerin nerede ve neden kullanılacağı, dolayısıyla sürekli olarak anlatılan iletişimin somut örneği olan "veri iletişimi"ni sağlamak

Maliyet muhasebesi sorumlularının verilere daha kolay ve sağlıklı bir şekilde ulaşması

Şirkette oluşturulacak maliyet muhasebesi bilincinin hem "tasarruf", hem de "maliyetle rekabet" düşüncesi çalışanlara aktarılması Kişiler birbirlerini veri iletişimi ile daha doğru anlayacakları için iş barışına önemli katkılar sağlaması

TKY çerçevesinde oluşturulacak mali çemberlerin verimliliğini artırmak, mali tasarruf sağlamak Süre : 2 Gün


İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.