Mali Tabloların Yorumlanması

Kimler Katılmalı : Finans veya Muhasebe bölümünde görevli Yönetici ve Yönetici adayları Neden : Mali tablolar analizi, bir firmanın mali durumunu, faaliyet sonuçlarını ve finansal yönden gelişmesini değerlendirebilmek, gelişme yönlerini saptayabilmek ve o firma ile ilgi geleceğe dönük tahminlerde bulunabilmek için mali tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin ve bunların zaman içinde göstermiş oldukları eğilimlerin incelenmesidir. Kazanımlar : Bu analizlerden yararlanarak bulunan ipuçlarının değerlendirip gelişmelerin nedenlerini araştırmak ve gereken önlemleri zamanında alabilmek
Analize esas alınan verilerin sağlıklı ve doğru olması
Analizlerin kolay ve anlaşılabilir olması
Analiz sonuçlarının doğru yorumlanması
İşletmenin ait olduğu endüstri kolunun özelliklerinin analizlerde dikkate alınması
İnceleme dönemindeki ekonomik şartlar ve eğilimlerin incelemeye konu edilmesi Süre : 2 Gün


İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.