Kurumdaşlık (Şirkete Bağlılık)

Kimler Katılmalı : Üst düzey yöneticiler, yönetim kurulu üyeleri, Departman müdürleri, Üst düzey yönetici geliştirme programlarına dahil olan yönetciler Neden : Giderek derinleşen serbestlik ve küreselleşme, kurumların uluslararası piyasalarda rekabet edebilecek gücü kazanma zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir. Değişen çevreye hızla uyum gösterme, şeffaflık, bilgiyi ve kaynakları verimli kullanabilme, müşterilere aktarılan değerin maksimizasyonu gibi Kurumsal Sermaye bileşenleri, yarına kalabilmenin ötesinde, ayakta kalabilmenin ön koşulu olarak karşımızda durmaktadır.

Rekabet avantajını büyük ölçüde çalışanların tutum ve davranışları oluşturur. Bu davranışların başında ortak hedefler doğrultusunda işbirliği; sorumluluk almaya hazır ve istekli olma; sorunun değil, çözümün bir parçası olma; inisiyatif alma; müşteri odaklılık gelir. Aidiyet duygusu ve sahiplenme ise söz konusu davranışları ortaya çıkaran temel güdülerdir. Kazanımlar : Kurumsal ve kişisel değerler
Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) ilkeleri ve uygulanması
Kurum kültürünün oluşturulması ve korunması
Kişisel farkındalığın arttırılması
Sorumluluk ve inisiyatif alma
Aidiyet duygusunun pekiştirilmesi Süre : 1 Gün


İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.