Davranış Odaklı Risk Değerlendirme

Kimler Katılmalı : Üst ve orta kademe yöneticiler, iş güvenliği sorumluları, işyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyeleri, OHSAS 18001 yönetim temsilcileri ve görevlileri, iş sağlığı ve güvenliği konusunda görevli ve eğitim hizmeti sunan kişiler, İSG risklerinin değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen diğer tüm çalışanlar. Neden : Bu eğitimin amacı katılımcıların davranış odaklı riskleri tanımlayabilecek, değerlendirebilecek ve bu risklerin yönetiminde temel bilgiler, uygulamaya yönelik örnekler ve grup çalışmaları ile desteklenerek kapsamlı şekilde bilgilendirilmesidir.

Risk analizleri sonunda ne kadar önlem alırsak alalım, çalışan davranışlarından kaynaklanabilecek riskleri bu çalışmaya aktaramadığımız sürece çok önemli bir noktayı atlamış oluruz. Çoğu zaman kazaların kök nedenlerine inildiğinde çalışanların güvenli veya güvensiz davranışlarının sonucu direkt etkilendiğini görebiliriz. Davranış Odaklı Risk Değerlendirmesi yapmamızın gerekli olduğu Ohsas 18001- 2007 revizyonunun, 4.3.1. maddesinde "Çalışan davranışlarından kaynaklanabilecek risklerin değerlendirilmesi" ve 4.5.1-c maddesinde "Operasyonel kontrollerin etkinliğinin incelenmesi" olarak belirtilmiştir. Kazanımlar : Davranış Odaklı tehlikeleri tanımlayabilme becerisi, Davranış Odaklı Risk Değerlendirme Metodolojsinin öğrenilmesi, Öğrenilen Bilgilerin Uygulamaya alınması becerisi Süre : 2 Gün


İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.