Etkili Satış ve Müşteri İlişkileri

Kimler Katılmalı : Tüm satış Personeli Neden : Temel amaçları arasında mal ve/veya hizmet satmak olmayan pek az kuruluş vardır. Satılamayan bir ürün ise doğrudan zarar hanesine yazılmalıdır. Her işletme müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek ürün ve hizmetleri geliştirmek ve yaratılan katma değeri müşterilerine aktarmak zorundadır.
İşletmenin tüm birimlerinde yaratılan toplam katma değerin müşteriye iletilmesinde satış örgütü kilit öneme sahiptir.
Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, müşteri tercihlerini yönlendirmekte yararlı olsa da satın alma kararlarının alınmasında en büyük etkenin (yüz yüze) satış görüşmeleri olduğu pek çok araştırmayla doğrulanmıştır.
Öte yandan kişisel satışın etkin yönetimi, pazarlama karmasının temel direğidir ve müşteri sadakati ve rekabetçi gücün oluşturulmasında büyük öneme sahiptir.
İyi bir satıcı olabilmek, kişisel beceri ve yetkinliklerin yanı sıra satış ve pazarlama tekniklerinin iyi bilinmesine ve uygulanmasına bağlıdır. Kazanımlar : Satış ve pazarlama teknikleri, strateji ve modelleri
Pazar karması, bire-bir pazarlama, ilişkisel pazarlama, kişisel satış nedir, uygulama alanları nelerdir?
Pazar ve ürün bölümlemesi, satış tahmini, satış hedeflerinin belirlenmesi, satış bütçesinin hazırlanması
Müşteri itirazlarının karşılanması, satış öncesi, sırası ve sonrası
Satış kapama ve kalıcı müşteri ilişkilerinin oluşturulması. Süre : 2 Gün


İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.