BRC/ FOOD Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (Uygulamalı)

Kimler Katılmalı : Kalite/ Gıda Güvenliği yöneticileri ve yönetici adayları, Gıda, Kimya veya Ziraat Mühendisleri, Gıda zincirinde yer alan tüm işletmelerin Üretim Müdürleri, HACCP Takım Lideri ve üyeleri, Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurulması, yönetilmesi ve uygulanmasında görev alacak kişiler Neden : Güvenli gıda üretiminin tüm aşamalarında oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve/veya mikrobiyolojik tehlikeleri ortadan kaldırmayı veya kabul edilebilir asgari seviyelere indirmeyi hedefleyen bir gıda güvenliği yönetim sisteminin temel prensiplerini örnek vaka çalışmalarıyla oluşturulması sağlanılır. Tüm Gıda Zincirinde yer alan isletmelerde “Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi”ni kurmak isteyen ve/veya 4. versiyondan 5. versiyona sistemi revize etmek isteyen katılımcılara bilgi sunmak ve sistem kurma konusunda beceri kazandırmak için sizlerin katılımına açılmıştır. Kazanımlar : Bir Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin amaç ve yararları, CODEX HACCP Prensipleri, Prosese ait risklerinin yanı sıra, Operasyonel ön gereksinimlere ait risk kontrolünü de içeren tehlikelerin belirlenmesi/analizinin yapılması, izleme ve ölçülmesi. Önkoşul programlarının ve İyi Uygulamalarının amaç ve içerikleri, BRC/Food şartları ve işletmelerin bu şartları nasıl yerine getirebileceği, BRC/Food dokümantasyon ve kayıt gereklilikleri, Bir Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin ana amacını tanımlama ve gıda güvenliği tehlikelerinin denetimi ve yönetimi için kullanılan prensipleri, prosesleri ve tekniklerinin açıklanmasıyla birlikte bunların GGYS denetçileri için öneminin ortaya konması, Ulusal / Uluslar arası Yasa, mevzuat şartları ve BRC/FOOD ile ilişkisi Süre : 2 gün


İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.