Problem Çözme Kültürü ve Teknikleri

Kimler Katılmalı : Tüm kurum çalışanları, Ekip halinde çalışan tüm kalite iyileştirme grupları, İş takımları, uygulama ve proje grupları, bölge, departman, bölüm veya şube çalışanları, kalite güvence yöneticileri, uzmanları, analistler, süreç denetçileri Neden : Süreç iyileştirme, kalite güvence sisteminin önde gelen unsurlarındandır. Kalite iyileştirme ya da problem çözme, yaşanan bir sürecin belirlenmesi, tanımlanması ve iyileştirilmesini kapsar. Kalite iyileştirme çalışmaları, olması (ya da olmaması) istenenden daha kötü işleyen süreçleri düzeltmeyi hedefler. İyileştirmeden söz edebilmek için ise, sorunun iyi tanımlanması ve ulaşılmak istenen nihai durumun iyi belirlenmesi gereklidir. Mevcut durum ve ulaşılmak istenen hedef bir kez belirlendikten sonra aradaki farkı sıfırlayacak çözümler çoğu kez kendiliğinden ortaya çıkar. Problem çözme araçları -yaygın inanışın tersine- bir sorun giderme algoritması değil, yukarıda sözünü ettiğim farkları daha açık bir biçimde ortaya koyacak aracılardır. Söz konusu araçların kullanımı belli bir beceriden çok bilgiyi gerektirir. Bu seminerde 'ilk yedi kalite denetim aracı', 'yeni yedi kalite aracı', 'yönetim ve planlama araçları' gibi isimler altında anılan süreç ve kalite iyileştirme araçları tanıtılmaktadır. Varyasyonları ile birlikte sayısı elliyi aşan bu araçların ihtiyaçlarınıza uygun bir alt kümesi sınıf içi uygulamalarla verilmektedir. Kazanımlar : Süreç ve kalite iyileştirme, süreç tanımlamaları ve bileşenleri, sorunlara yaklaşım ve çözümleme, kalite araçları ve varyasyonları, problem çözme araçlarının kullanımı Süre : 2 gün


İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.