Uluslararası Stratejiler ve Yatırım Projeleri Yönetimi

Kimler Katılmalı : İş Geliştirme/Stratejik Planlama Uzmanları ve Yöneticileri, Uluslararası Yatırım Projeleri Tüm Takım Üyeleri, Tüm yatırım projeleri fizibilite süreçleri ve/veya proje yönetimi süreçlerinde görev alacak/alan yönetici ve takım üyeleri, Uluslararası Genişleme sürecindeki tüm firmaların üst ve orta kademe yöneticileri Neden : Günümüz dünya koşulları içinde şirketlerin uzun vadede ayakta kalmaları ve karlılıklarını korumaları temelde iki ana kavram üzerinde yükselmekte: Stratejik düşünme yetkinlikleri ve İnovasyon. Rekabet avantajı kazanmanın yolu; dış, iç çevresel ve makroekonomik koşulları doğru analiz edip, temel yetkinliklerini bu doğrultuda değerlendirilerek hem iş kolu, hem de kurumsal seviyede uluslararası büyüme stratejileri oluşturmaktan ve ardından "proje yönetimi" süreçlerini en verimli şekilde işleterek "doğru zamanda" "doğru kapsamda" ve "optimum maliyetle" tamamlamaktan geçmekte. Bu eğitimde, metotsal analizler, gerçek vakalar ve en güncel örneklerle; Uluslararası büyüme stratejisine ilişkin doğru iş planı oluşturma, fizibilite çalışmalarının realize edilmesinin ardından, doğru proje seçim ve önceliklendirme metotlarını tartışacak, proje kararı verilmesi ertesinde PMI (Project Management Institue) metodolojisine göre Uluslararası Genişleme Projeleri Yönetimi prensiplerini, Proje Risklerinin değerlendirilmesi ve ilgili risklere tepki geliştirme metotlarını detaylı irdeleyeceğiz. Yatırım Projelerinin, Stratejik Planlama süreçlerinden Proje Yönetim süreçlerinin sonuna kadar tam bir bütün olarak evrimini, disiplinler arası yaklaşımımızla çok geniş bir içerikte bir araya getirdik. Kazanımlar : Uluslararası Yatırım Projeleri özelinde fizibilite ve Stratejik Planlama çalışmalarının yürütülmesi, Yatırım Projeleri İş Planı Hazırlanması, Makroekonomik Değerlendirmeler ve Proje Seçim Metotları açısından Kullanımı, PMI Metodolojisi ile Proje Yönetimi Prensipleri, Proje Yönetiminin 9 ayrı bilgi alanı ve projelerde entegrasyon değişim yönetimi, Yatırım Projeleri Risk Analizi ve "Expected Monetary Value", Contigency ve Management Rezervlerinin ayrılması, "Scope Creep" ve engellme yolları, "Earned Value" metodu ile Proje Performans Ölçümlemeleri ve Proje Performans Raporlaması Süre : 3 Gün


İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.