Satınalma Yönetimi

Kimler Katılmalı : Üretim ve/veya hizmet şirketlerinin satınalma birimlerinde çalışan yönetici ve personel. Neden : Satınalma faaliyeti, işletmelerde işletme faaliyetinin sürdürülmesi için gerekli olan hammadde, malzeme, araç-gereçlerin satın alınması, tedarik edilmesidir. Ancak, zamanımızda satınalma faaliyetlerindeki teknikler çok gelişmiştir. Bu yüzden, satınalma faaliyetine, salt tedarik açısından bakılamaz.

Artık satınalma da bir tür yönetim işlevi hâline gelmiştir. Satınalma, araştırma-geliştirme, plânlama ve kontrol gibi işlevleri de içermektedir. Bu nedenle, satınalma faaliyetinden çok, satınalma yönetiminden söz etmek daha doğru olacaktır.

Araştırma, plânlama ve kontrole yönelik bir satınalma sistemi, üretim ve hizmet maliyetlerinden büyük çapta bir tasarrufa da olanak vermektedir. Satınalma işlevinin sorumluluğu, yeterli kalite ve miktarda, uygun fiyatta, uygun bir teslimat plânı ile hammaddenin, donanımın ve malzemenin teslim edilmesi olarak tanımlanır. Bu eğitimde bu kavramların gerçek örneklerle tanıtılması amaçlanmıştır. Kazanımlar : İyi bir satınalma politikasının oluşturulması, Oluşturulan satınalma politikasına uyabilmek için yapılması gerekenlerin belirlenmesi, Tedarikçi seçiminde ve değerlendirilmesinde başarı, Tam zamanında satınalma için girişimde bulunabilme Süre : 2 Gün


İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.