Kişisel Veri Yönetimi İç Denetim Eğitimi

Kimler Katılmalı

 

- Kişisel Verilerin Yönetimi konusunda sistem kurmak isteyen yöneticiler,
- Kurumların İç denetçileri,
- Kurumların Hukuk Birimi çalışanları
- Bilgi Teknolojileri Çalışanları,
- Kişisel Veri Yöneticileri,
- Yönetim Sistemleri uzmanları,
- Kişisel Veri Yönetim Sistemi ve KVKK konusunda bilgilerini geliştirmek isteyen tüm bireyler

 

Niçin ve Neden?

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu , kişi mahremiyetinin korunması ile veri temelli ekonomi arasında bir denge oluşturmak amacıyla hayatımıza girmiştir. Artık kurum ve kuruluşların bu kanuna uygun bir şekilde Kişisel Veri Yönetim Sistemi kurmaları ve KVK Kanunu’na uyum sağlayarak, uyumun sürekliliğini güvence altına almaları sadece önemli bir zorunluluk değil itibar açısından da önemli bir gereklilik haline gelmiştir. Ayrıca KVKK Madde 12, Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler kapsamında Veri sorumlularının, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmasını veya yaptırmasını zorunlu tutmaktadır. Tüm bu gereksinimler çerçevesinde kurum ve kuruluşların KVK Kanunu’na uygun bir şekilde sistem kurmaları, uygulamalarının sürekliliğini sağlamaları ve sistemlerini denetleyecek mekanizmaları oluşturmaları amacıyla aşağıdaki konularda bilgi sahibi uzman ve yöneticilerden oluşan bir yönetişim yapısı ihtiyaç oluşmaktadır.
- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereklilikleri
- Kişisel Veri Yönetim sistemi kurmak ve sistemin sürekliliğini güvence altına almak amacıyla kuruluşlara iyi uygulama rehberi şeklinde yardımcı olacak araçlar sunan BS 10012 standart gerekleri
- Hukuk - Teknoloji - İş Süreçleri çerçevesinde Uyum Yönetimi ve Uyumun Denetimi

 

Kazanımlar

 

- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat gereklerine hakimiyet
- BS 10012 Kişisel Verilerin Yönetim Sistemi standart gereklerine tam hakimiyet
- KVKK ve BS 10012 gereklerinin kurum ve kuruluş süreçlerinin bütünü içerisine nasıl entegre edileceği
- KVK Kanunu - BS 10012 Standardı Çerçevesinde İç Denetim Soru Listesinin Oluşturulması
- İç Denetim yöntem ve yaklaşımları ile ilgili teorik ve pratik bilgi

 

İçerik

 

1. Gün

 

- KVKK'nın Amaç Ve Kapsamı
- Kişisel Verileri İşlemenin Temel İlkeleri Ve Şartları
- Veri Sorumlusunun Görevleri Ve Veri Sorumluları Sicili
- Silme, Yok Etme, Anonimleştirme
- Verilerin Aktarılması, Hak Ve Yükümlülükler
- Kişisel Verilerin Korunması Kanuna Uyum Gereksinimleri
- Risk Yönetimi
- BS10012 Kişisel Veri Yönetim Sistemi (KVYS) Açısından Kuruluşun Bağlamı
- Liderlik
- Planlama
- Destek
- Operasyon
- Performans Değerlendirme
- İyileştirme

 

2. Gün

 

- 1. Ve 2. Taraf Denetim Metodolojisi
- Planlama
- Uygulama: Soru Listesi Oluşturma
- Denetimin Yürütülmesi
- Uygulama: Tedarikçi Denetimi
- Raporlama
- Uygulama: Rapor Yazma
- İzleme

- Sınav ( 45 dakika)

 

Diğer Bilgiler

 

Eğitim Süresi2 gün

 

Saatler09:30 - 17:30

 

Katılımcı Sayısı10-16

 

Eğitim NotlarıVar

 

Katılım BelgesiKatılım Belgesi ve Sınavı Başarıyla Tamamlayan Katılımcılar İçin Başarı Sertifikası

 

Öğle Arası12: 30 – 13.30

 

Oturma DüzeniU düzeni Masa  +  sandalye

 

GiyimSerbest

 

Eğitim MateryaliFlipchart (70x100cm), Projeksiyon, Perde

E-Bülten

Şirketlerimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili bilgi almak için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.