Proje Yönetimi

Kimler Katılmalı : Proje yöneticileri ve liderleri, Proje grupları, iş takımları ve uygulama grupları, Süreç iyileştirme takımları ve liderleri Neden : Günümüzde farklı uzmanlıkların bir araya getirilme zorunluluğu, proje gruplarının önemini daha da arttırmıştır. Pazarın ve organizasyonların giderek karmaşıklaşan yapıları, bireyler ve gruplar arası çıkar çatışmalarını da beraberinde getirmektedir. Altı farklı departmandan yirmi kişilik bir ekibin ve proje yöneticisinin üstlendikleri projeleri el ele tutuşup hep birlikte ‘heyamola’ türküsünü söyleyerek bitirmelerini beklemek fazlaca iyimser bir yaklaşımdır.

Giderek kısalan ürün yaşamları, projelerin çok daha kısa sürede bitirilme zorunluluğunu dayatmaktadır. Öte yandan artan rekabet nedeniyle azalan kar marjinleri, hata maliyetlerine duyarlılığı arttırmıştır.

Kapalı pazarların açılması, küreselleşme, bilgi birikimi ve daha fazla uzmanlık, projelerin karmaşıklığını arttıran diğer unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ulaşılan bu noktada kurum stratejilerinin yaşama geçirilmesinin vazgeçilmez bir parçası olan projelerin etkin yönetimi, kişisel yeteneklerin çok üzerine çıkmıştır. Proje yönetimine ilişkin yöntem ve araçların kurumun entelektüel sermayesine katılması tavsiyeden öte bir zorunluluk haline gelmiştir. Kazanımlar : Proje hedeflerinin belirlenmesi ve tanımlamalar, Proje gruplarının oluşturulması, Proje planlaması, Proje yönetimi ve takibi, Proje gruplarının yönetimi, Risk hesaplaması, öngörme, hazır olma, Çatışma çözümü, işbirliği ve uzlaşma, Proje ölçümleri, denetim ve değerlendirmeler, İş yaşamından örnek çalışmalar Süre : 3 Gün

E-Bülten

Eğitim takvimini düzenli almak için ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz.